Poslanka mag. Kozlovič: odvetniški poklic naj bo dostopen vsem: zgornja omejitev vpisnine v imenik odvetnikov je nujna

Državni zbor danes obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. Z novelo se določa zgornjo omejitev vpisnine za vpis v imenik odvetnikov na znesek povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, poudarja poslanka mag. Lilijana Kozlovič. Predlog novele je odziv na nedavni sklep Skupščine Odvetniške zbornice, s katerim se je vpisnino v imenik odvetnikov povišalo na drastičnih 9.000 EUR. Tak znesek je za PS SMC nesprejemljiv.

Preberite več ...

Primorski poslanci SMC: podpiramo delovanje in razvoj Univerze na Primorskem

Obalni poslanci SMC mag. Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga in Tilen Božič že od nastopa svojih funkcij podpirajo delovanje in razvoj Univerze na Primorskem, kar dokazujejo tudi s svojimi dejanji. Doslej so uspešno posredovali pri podelitvi državnega poroštva za dograditev univerzitetnih objektov v Izoli ter pri zagotovitvi brezplačnega prenosa objektov bivše Srednje tehnične šole Koper (kovinarske šole) iz Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na univerzo, za njene potrebe.

Preberite več ...

Mag. Kozlovič: znižujemo stroške in povečujemo transparentnost informacij javnega značaja

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič pozdravlja pripravo Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja, ki niža višino materialnih stroškov za dostop do informacij in povečuje transparentnost. V skladu z uredbo bo lahko organ prosilcu za posredovanje informacije javnega značaja zaračunal materialne stroške, vendar le, če bodo stroški višji od 20 evrov. Pri posredovanju podatkov v elektronski obliki pa se ne zaračunavajo nikakršni stroški, ne glede na njihov obseg, poudarja poslanka.

Preberite več ...

Poslanka Kozlovič: Zakon o sodnih taksah ščiti ranljive skupine in omogoča višjo pravno varnost

Odbor za pravosodje je podprl izboljšave, ki jih prinaša predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah. “Spremembe odpravljajo administrativne ovire, uveljavljajo večjo predvidljivost postopkov in s tem višjo pravno varnost, nove določbe uresničujejo pravico do dejanskega in učinkovitega sodstva in so namenjeni predvsem ranljivim skupinam ljudi, tistim s slabim premoženjskim stanjem” je poudarila Lilijana Kozlovič.

Preberite več ...

Zakon o mednarodni zaščiti sprejet: gre za pomembni korak k oblikovanju enotne evropske azilne zakonodaje

Državni zbor je zaključil obravnavo vladnega predloga Zakona o mednarodni zaščiti. Temeljni razlog za sprejetje zakona je obveznost prenosa direktiv Evropske unije, ki so v letu 2013 prenovile standarde na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito in postopkov za priznanje mednarodne zaščite. Poslanska skupina SMC poudarja, da predlog Zakona o mednarodni zaščiti pomeni korak naprej k oblikovanju enotne evropske azilne zakonodaje.

Preberite več ...

Poslanka mag. Kozlovič v Bruslju na medparlamentarnem srečanju posvečenem vprašanju begunk in prosilk za azil

Predsednica Odbora za notranje zadeve mag. Lilijana Kozlovič se v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležuje medparlamentarnega srečanja odborov za pravice žensk, ki ga vsako leto v času okoli Mednarodnega dneva žensk organizira Odbor FEMM. Odbor se posveča predvsem pravicam žensk in vprašanju enakosti spolov.

Preberite več ...

Poslanka Kozlovič: podpiramo prizadevanja civilne iniciative Ustavimo pasje borbe in predlagane spremembe Kazenskega zakonika

V Poslanski skupini SMC smo z veseljem prispevali svoje podpise za začetek zakonodajnega postopka za spremembe danes predstavljene novele Kazenskega zakonika, saj si prizadevamo za boljšo in bolj učinkovito zaščito živali. Prizadevamo si za ustrezno sankcioniranje in možen pregon tistih, ki zlorabijo zaupanje živali, zato podpiramo predlagane spremembe Kazenskega zakonika.

Preberite več ...

Poslanka Koleša: Ključno je, da postavimo temelje enotni evropski azilni zakonodaji

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je obravnaval vladni predlog Zakona o mednarodni zaščiti. Temeljni razlog za sprejetje zakona je obveznost prenosa direktiv Evropske unije, ki so v letu 2013 prenovile standarde na področju sprejema prosilcev za mednarodno zaščito in postopkov za priznanje mednarodne zaščite. Poslanska skupina SMC poudarja, da predlog Zakona o mednarodni zaščiti pomeni korak naprej k oblikovanju enotne evropske azilne zakonodaje.

Preberite več ...