Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez

IMG_8773Dr. Milan Brglez se je rodil v Celju leta 1967. Po zaključeni osnovni šoli v Zrečah in (Kajuhovi) gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo, kjer je leta 1992 zaključil študij političnih ved – smer mednarodni odnosi. Za svoje diplomsko delo z naslovom Imunitete in privilegiji v novejšem diplomatskem in konzularnem pravu: poskus primerjalne analize je dobil fakultetno Prešernovo nagrado. Po diplomi se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 1996 zagovarjal magisterij z naslovom Kodifikacija sodobnega diplomatskega prava, za katerega je dobil Zoretovo nagrado. Leta 2006 je pridobil naziv doktorja znanosti. Njegova doktorska disertacija, ki je bila na Fakulteti za družbene vede nagrajena kot najboljši doktorat leta 2006, je naslovljena Pomen nepozitivističnih epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja.

Njegova prva zaposlitev sega v leto 1992, ko se je zaposlil kot asistent na Katedri za mednarodne odnose, in sicer pri predmetih Politika mednarodnega prava, Diplomatski in konzularni odnosi in Mednarodni odnosi. Po pridobitvi statusa visokošolskega učitelja je dr. Milan Brglez postal nosilec predmetov Diplomatski in konzularni odnosi, Teorije mednarodnih odnosov, Izbrana vprašanja mednarodnega prava, Izbrana vprašanja diplomatskega prava in Evropsko varstvo človekovih pravic. Od leta 2008 do izvolitve v Državni zbor (julij 2014) je bil tudi predstojnik Katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani).

Dr. Milan Brglez je (so)avtor 9 znanstvenih člankov, 5 poglavij v monografijah in 3 znanstvenih monografij. Bil je (so)mentor štirim doktorandom, 13 magistrandom ter več kot 100 diplomantom. Bil je član Strateškega sveta za zunanjo politiko pri ministru za zunanje zadeve in podpredsednik Rdečega križa Slovenije. Je kritičen opazovalec dogajanj okoli sebe, zato je bil pogosto prisoten tudi kot komentator mednarodnih dogodkov v nacionalnih in mednarodnih medijih.

Dr. Milan Brglez živi v izvenzakonski skupnosti in je oče dveh hčera.