Poslanska skupina

Po predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor 2014 v novem mandatu stranko SMC zastopajo poslanke in poslanci:

 1. URŠKA BAN
 2. MILAN BRGLEZ
 3. TANJA CINK
 4. ERIKA DEKLEVA
 5. MARJAN DOLINŠEK
 6. MARKO FERLUGA
 7. IRENA GROŠELJ KOŠNIK
 8. MITJA HORVAT
 9. TEJA LJUBIČ
 10. ALEKSANDER KAVČIČ
 11. ANITA KOLEŠA
 12. KSENIJA KORENJAK KRAMAR
 13. IRENA KOTNIK
 14. BOJAN KRAJNC
 15. SIMONA KUSTEC LIPICER
 16. DRAGAN MATIĆ
 17. JANI (JANKO) MÖDERNDORFER
 18. JASNA MURGEL
 19. VLASTA POČKAJ
 20. ANDREJA POTOČNIK
 21. IVAN PRELOG
 22. DUŠAN RADIČ
 23. BRANISLAV RAJIĆ
 24. DANILO ANTON RANC
 25. KAMAL IZIDOR SHAKER
 26. JANJA SLUGA
 27. VOJKA ŠERGAN
 28. IVAN ŠKODNIK
 29. MARUŠA ŠKOPAC
 30. SAŠA TABAKOVIĆ
 31. DUŠAN VERBIČ
 32. VESNA VERVEGA
 33. SIMON ZAJC
 34. IGOR ZORČIČ
 35. BRANKO ZORMAN

 

Urška Ban

Urska Ban

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Novo mesto II

Letnica rojstva: 1975
Izobrazba: Univ. dipl. ekonomist
Poklic: Ekonomist

Delovna telesa:
Komisija za nadzor javnih financ (članica)
Odbor za finance in monetarno politiko (predsednica)

Pišite mi

Na vrh

Milan Brglez

Milan Brglez

Volilna enota: Ljubljana Bežigrad
Volilni okraj: LJ- Bežigrad II

Letnica rojstva: 1967
Izobrazba: Diplomirani politolog – smer mednarodni odnosi, magister pravnih znanosti, doktorat s področja mednarodnih odnosov
Poklic: Politolog in pravnik

Delovna telesa:
Kolegij predsednika Državnega zbora (predsednik)
Odbor za zunanjo politiko (član)
Ustavna komisija (predsednik)

Delegacije:
Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini SEECP (vodja)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Na vrh

Tanja Cink

Tanja Cink

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: LJ-Šiška II

Letnica rojstva: 1976
Izobrazba: Univerzitetna diplomirana socialna delavka; magistrica znanosti
Poklic: Socialna delavka

Delovna telesa:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (članica)

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (članica)

Odbor za zdravstvo (članica)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Na vrh

Erika Dekleva

Erika Dekleva

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Postojna

Letnica rojstva: 1969
Izobrazba: Dipl.org. in menedž. soc. dej.
Poklic: Sekretarka in urednica

Delovna telesa:
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (podpredsednica)
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (članica)
Odbor za obrambo (članica)
Odbor za zdravstvo (članica)

Pišite mi

facebook_s Facebook   twitter_s @ErikaDekleva

Na vrh

Marjan Dolinšek

Marjan Dolinsek

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Zagorje

Letnica rojstva: 1962
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Poklic: Komercialist

Delovna telesa:
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (član)
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (član)
Odbor za obrambo (podpredsednik)

Delegacije:
Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO (nadomestni član)

Pišite mi

Na vrh

Marko Ferluga

Irena Grošelj Košnik

Irena Groselj Kosnik

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Trbovlje

Letnica rojstva: 1957
Izobrazba: Univ. dipl. psihologinja
Poklic: Psihologinja

Delovna telesa:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (podpredsednica)
Odbor za zdravstvo (članica)

Odbor za zadeve Evropske unije (članica)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Na vrh

Mitja Horvat

Mitja Horvat

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: LJ-Vič- Rudnik II

Letnica rojstva: 1961
Izobrazba: Doktor pravnih znanosti
Poklic: Visokošolski učitelj

Delovna telesa:
Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (član)
Komisija za poslovnik (član)
Mandatno-volilna komisija (predsednik)
Ustavna komisija (član)

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)

Odbor za zadeve Evropske unije (član)

Pišite mi

Na vrh

Teja Ljubič

Teja Ljubič

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Ilirska Bistrica

Letnica rojstva: 1987
Izobrazba: magistra prava
Poklic: Notarska pripravnica

Delovna telesa:
Komisija za poslovnik (član)
Odbor za pravosodje (član)
Odbor za zadeve Evropske unije (član)
Ustavna komisija (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Na vrh

Aleksander Kavčič

Aleksander Kavcic

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Ljutomer

Letnica rojstva: 1972
Izobrazba: Magister državnih in evropskih znanosti
Poklic: Ekonomist

Delovna telesa:
Odbor za obrambo (član)
Odbor za pravosodje (član)
Odbor za zunanjo politiko (član)
Ustavna komisija (član)

Delegacije:
Delegacija Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (nadomestni član)

Pišite mi

facebook_s Facebook   twitter_s @aleksande

Na vrh

Anita Koleša

Anita Kolesa

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Šentjur

Letnica rojstva: 1961
Izobrazba: Diplomirana ekonomistka
Poklic: Ekonomist

Delovna telesa:
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (podpredsednica)
Odbor za kulturo (članica)
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (članica)

Odbor za gospodarstvo (članica)

Pišite mi

Na vrh

Ksenija Korenjak Kramar

Irena Kotnik

Irena Kotnik

Volilna enota: Kranj
Volilni okraj:
 Radovljica II

Letnica rojstva: 1955
Izobrazba: Univ. dipl. pedagoginja
Poklic: Pedagoginja

Delovna telesa:
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino (podpredsednica)
Odbor za pravosodje (članica)

Komisija za narodni skupnosti (članica)

Delegacije:
Nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Državnem zboru (članica)

Pišite mi

Na vrh

Bojan Krajnc

Simona Kustec Lipicer

Simona Kustec Lipicer

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: LJ-Šiška I

Letnica rojstva: 1976
Izobrazba: Doktorica politoloških znanosti
Poklic: Visokošolska učiteljica

Delovna telesa:
Kolegij predsednika Državnega zbora (članica)
Komisija za narodni skupnosti (članica)
Komisija za poslovnik (članica)
Mandatno-volilna komisija (članica)
Ustavna komisija (članica)

Delegacije:
Nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Državnem zboru (članica)

Pišite mi

Predstavitev poslanke na RTVSLO

Na vrh

Dragan Matić

Jani (Janko) Möderndorfer

Jasna Murgel

Vlasta Počkaj

Vlasta Pockaj

Volilna enota: Postojna
Volilni okraj: Sežana

Letnica rojstva: 1950
Izobrazba: Doktor medicine

Delovna telesa:
Odbor za finance in monetarno politiko (član)
Odbor za zadeve Evropske unije (član)
Odbor za zdravstvo (član)

Pišite mi

Na vrh

Andreja Potočnik

Ivan Prelog

Ivan Prelog

Volilna enota: Maribor
Volilni okraj: Maribor I

Letnica rojstva: 1946
Poklic: strojni tehnik

Delovna telesa:
Komisija za poslovnik (član)
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (član)
Odbor za zdravstvo (član)

Pišite mi

Na vrh

Dušan Radič

Volilna enota: Ptuj
Volilni okraj: Murska Sobota

Letnica rojstva: 1963
Poklic: komercialist

Delovna telesa:
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (član)
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (član)
Odbor za pravosodje (član)

Pišite mi

Na vrh

Branislav Rajić

Danilo Anton Ranc

Danilo Anton Ranc

Volilna enota: Celje
Volilni okraj: Ravne na Koroškem

Letnica rojstva: 1957
Izobrazba: Univ.dipl. ing. lesarstva
Poklic: Tehnolog, vodja investicij, direktor

Delovna telesa:
Odbor za gospodarstvo (član)
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (podpredsednik)
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)

Delegacije:
Nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Državnem zboru (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Predstavitev poslanca na RTVSLO

Na vrh

Kamal Izidor Shaker

Kamal Izidor Shaker

Volilna enota: Ljubljana Bežigrad
Volilni okraj: Domžale II

Letnica rojstva: 1982
Izobrazba: Gimnazijski maturant
Poklic: Študent

Delovna telesa:
Mandatno-volilna komisija (član)
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino (član)
Odbor za zadeve Evropske unije (predsednik)
Odbor za zunanjo politiko (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook   twitter_s @kizidor

Na vrh

Janja Sluga

Vojka Šergan

Ivan Škodnik

Ivan Skodnik

Volilna enota: Celje
Volilna okraja: Slovenj Gradec in Dravograd- Radlje

Letnica rojstva: 1955
Izobrazba: Univ. dipl. ing. lesarstva
Poklic: Učitelj

Delovna telesa:
Odbor za gospodarstvo (član)
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino (član)
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook

Na vrh

Maruša Škopac

Saša Tabaković

Dušan Verbič

Dusan Verbic

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: LJ-Šiška IV

Letnica rojstva: 1952
Izobrazba: Magister pravnih znanosti
Poklic: Magister pravnih znanosti

Delovna telesa:
Odbor za finance in monetarno politiko (član)
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)
Odbor za pravosodje (član)
Ustavna komisija (član)

Pišite mi

Na vrh

Vesna Vervega

Simon Zajc

Simon Zajc

Volilna enota: Ljubljana Center
Volilni okraj: LJ-Šiška III

Letnica rojstva: 1980
Izobrazba: Diplomirani varstvoslovec
Poklic: Varstvoslovec

Delovna telesa:
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (podpredsednik)
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (član)
Odbor za zunanjo politiko (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook   twitter_s @zajc_si

Na vrh

Igor Zorčič

Igor Zorcic

Volilna enota: Novo mesto
Volilni okraj: Brežice

Letnica rojstva: 1978
Izobrazba: Univ. dipl. pravnik
Poklic: Pravnik

Delovna telesa:
Mandatno-volilna komisija (član)
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (predsednik)
Odbor za pravosodje (član)
Ustavna komisija (član)

Pišite mi

facebook_s Facebook   twitter_s @IgorZorcic

Predstavitev poslanca na RTVSLO

Na vrh

Branko Zorman