Seznam lokalnih odborov SMC

V preglednici lokalnih odborov SMC najdete poimenski seznam lokalnih odborov (po abecednem vrstnem redu), informacije o tem, katere občine so del posameznih lokalnih odborov, imena predsednic/predsednikov lokalnih odborov, njihove e-poštne naslove in ostale kontaktne podatke:


Lokalni odbor SMC Ajdovščina
(občini Ajdovščina in Vipava)

Predsednik Jordan Polanc
E-poštni naslov: ajdovscina(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Goriška cesta 17, Ajdovščina
Uradne ure: vsak ponedeljek od 10. ure naprej

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Beltinci
(občina Beltinci)

Predsednik Srečko Horvat
E-poštni naslov: beltinci(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Bela krajina
(občine Črnomelj, Metlika, Semič)

Predsednica Duška Vlašič
E-poštni naslov: crnomelj(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Brezovica
(občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul)

Predsednica Lilijana Bošnjak
E-poštni naslov: brezovica(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Brežice
(občina Brežice)

Predsednik Tomislav Jurman
E-poštni naslov: brezice(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: brezice.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Cesta prvih borcev 24, Brežice
Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 17. ure do 19. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Celje
(občine Celje, Dobrna, Štore, Vojnik)

Podpredsednica Anita Ovčar
E-poštni naslov: celje(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: celje.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ljubljanska cesta 3a, Celje
Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Cerknica
(občine Bloke, Cerknica, Loška dolina)

Predsednik Milan Jurkovič
E-poštni naslov: cerknica(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Domžale
(občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin)

Predsednica Jana Miklavčič
E-poštni naslov: domzale(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ljubljanska cesta 67, Domžale
Uradne ure: vsak zadnji četrtek v mesecu ob 15. ure do 16. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Dravograd
(občina Dravograd)

Predsednik Zvonko Burja
E-poštni naslov: dravograd@lo.strankasmc.si
Spletno mesto: dravograd.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Trg 4. julija 16, Dravograd
Uradne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 16. ure naprej oz. po dogovoru

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Gornja Radgona

(občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici)

Predsednica Vera Granfol
E-poštni naslov: gornjaradgona(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Maistrov trg 2, Gornja Radgona
Uradne ure: Vsak tretji torek v mesecu od 18. ure do 20. ure


Lokalni odbor SMC Goriška
(občine Kanal ob Soči, Brda, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica)

Predsednik: Andrej Valentinčič
E-poštni naslov: info.goriska(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: novagorica.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Kidričeva 20, Nova Gorica
Uradne ure: vsak ponedeljek od 10. ure naprej

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Grosuplje
(občini Dobrepolje in Grosuplje)

Predsednik Nejc Kolmančič
E-poštni naslov: grosuplje(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: grosuplje.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje
Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 18. ure do 20. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Hrastnik
(občina Hrastnik)

Predsednica Maša Kovač
E-poštni naslov: hrastnik(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Log 3, Hrastnik
Uradne ure: vsak drugi četrtek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Idrija
(občina Idrija)

Predsednik Miro Krevs
E-poštni naslov: idrija(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Bevkova ulica 9, Cerkno
Uradne ure: ob prisotnosti poslanke vsak drugi ponedeljek, vsak drugi mesec ob 16. ure do 18. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ilirska Bistrica
(občina Ilirska Bistrica)

Predsednik Matija Tomšič
E-poštni naslov: ilirskabistrica(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ivančna Gorica
(občina Ivančna Gorica)

Predsednik Dejan Horvat
E-poštni naslov: ivancnagorica(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Izola
(občina Izola)

Predsednica Marisa Višnjevec Tuljak
E-poštni naslov: izola(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Jesenice
(občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica)

Predsednik Miha Rebolj
E-poštni naslov: jesenice(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Cesta maršala Tita 1, Jesenice
Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 11. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Kamnik
(občini Kamnik in Komenda)

Predsednik Aljaž Žumer
E-poštni naslov: kamnik(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: kamnik.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Šutna 14, Kamnik
Uradne ure: vsak zadnji četrtek v mesecu od 17. ure do 18. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Kočevje
(občine Kočevje, Kostel, Osilnica)

Predsednik Božidar Peteh
E-poštni naslov: kocevje(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: kocevje.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Koper in Ankaran
(občini Ankaran in Koper)

Predsednica Lilijana Kozlovič
E-poštni naslov: koper(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Gortanov trg 15, Koper
Uradne ure: ob prisotnosti poslanke vsak ponedeljek od 10. ure naprej

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Kranj
(občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur)

Predsednik Primož Terplan
E-poštni naslov: kranj(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: www.smc-kranj.si
Pisarna lokalnega odbora: Slovenski trg 1, Kranj

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Krško
(občini Kostanjevica na Krki in Krško)

Predsednik Dušan Dornik
E-poštni naslov: krsko(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Cesta Krških žrtev 30, Krško
Uradne ure: vsak četrti ponedeljek v mesecu od 18. ure do 20. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Laško
(občini Laško in Radeče)

Predsednica Marija Minka Zupanc
E-poštni naslov: lasko(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Trubarjeva ulica 3, Laško
Uradne ure: vsak tretji četrtek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Lenart
(občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah)

Predsednica Jožica Krajner
E-poštni naslov: lenart(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Trg osvoboditve 3, Lenart
Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 14:30 do 16:30

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Lendava
(občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče, Velika Polana)

Predsednik Jožef Gerenčer
E-poštni naslov: lendava(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Litija
(občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji)

Predsednik Ljubo Tomažič
E-poštni naslov: litija(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ljubljana
(občina Ljubljana)

Predsednik Mitja Bervar
E-poštni naslov: ljubljana(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: ljubljana.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Beethovnova 2, Ljubljana
Uradne ure: vsak delovni dan med 9. in 17. uro po dogovoru

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ljutomer
(občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Veržej)

Predsednica Sara Karba
E-poštni naslov: ljutomer(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ormoška 3, Ljutomer
Uradne ure: v soboto dopoldan po dogovoru

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Logatec
(občina Logatec)

Predsednica Eva Černigoj
E-poštni naslov: logatec(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Maribor
(občine Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž na Dravskem polju,
Rače-Fram, Starše)

Predsednik mag. Bojan Krajnc
E-poštni naslov: maribor(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: maribor.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ulica 10. oktobra 4, Maribor
Uradne ure: vsak ponedeljek od 8. ure do 16. ure oz. po dogovoru

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Medvode
(občini Medvode in Vodice)

Predsednik Luka Kajtna
E-poštni naslov: medvode(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: medvode.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Mežiška dolina
(občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem)

Predsednik Ivan Backovič
E-poštni naslov: ravnenakoroskem(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Mozirje
(občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava)

Predsednik Franc Galin
E-poštni naslov: mozirje(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Murska Sobota
(občine Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina)

Predsednica Ksenija Flegar
E-poštni naslov: murskasobota(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Trg zmage 8, Murska Sobota
Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. ure do 18. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Novo mesto
(Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Žužemberk)

Predsednica Urška Ban
E-poštni naslov: novomesto(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Rozmanova ulica 20, Novo mesto
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. ure do 18. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ormož
(Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž)

Predsednica Mojca Žnidarič
E-poštni naslov: ormoz(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora:
Uradne ure: vsak drugi torek v mesecu od 18. ure do 20. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Pesnica
(Kungota, Pesnica, Šentilj)

Predsednica Slavica Klemenčič
E-poštni naslov: pesnica(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora:
Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 17. do 19. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Piran
(občina Piran)

Predsednik Andrej Korenika
E-poštni naslov: piran(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Postojna
(občini Pivka in Postojna)

Predsednik Ernest Zakarija
E-poštni naslov: postojna(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Cankarjeva ulica 6, Postojna

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ptuj
(občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale)

Predsednik Branko Kumer
E-poštni naslov: ptuj(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: ptuj.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora:
Uradne ure: vsak prvi torek v mesecu od 18. ure do 20. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Radlje ob Dravi
(občine Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica)
E-poštni naslov: radljeobdravi(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Radovljica
(občine Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica)

Predsednik Gregor Remec
E-poštni naslov: radovljica(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: radovljica.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Ljubljanska cesta 60, Radovljica
Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 13. ure do 14. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Ribnica
(občine Loški Potok, Ribnica, Sodražica)

Predsednik Janez Šilc
E-poštni naslov: ribnica(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Rogatec
(občina Rogatec)

E-poštni naslov: rogatec(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Ruše
(občine Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi)

Predsednik Tomislav Slivnjak
E-poštni naslov: ruse(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Sevnica
(občini Sevnica in Škocjan)

Predsednik Franc Pavlin
E-poštni naslov: sevnica(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Sežana
(občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana)

Predsednik Goran Mijatovič
E-poštni naslov: sezana(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Slovenj Gradec
(občini Mislinja in Slovenj Gradec)

Predsednik Ksandi Javornik
E-poštni naslov: slovenjgradec(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Slovenska Bistrica
(občine Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica)

Predsednik Miro Juhart
E-poštni naslov: slovenskabistrica(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Partizanska 27, Slovenska Bistrica
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18. ure do 20. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Slovenske Konjice
(občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče)

Predsednica Ksenija Klampfer
E-poštni naslov: slovenskekonjice(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Spodnja Savinjska dolina
(občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec)

Predsednik Slavko Šketa
E-poštni naslov: zalec(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: zalec.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Pečnikova ulica 2, Žalec
Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Šaleške doline
(občine Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje)

Predsednica Breda Kolar
E-poštni naslov: velenje(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Titov trg 2, Velenje
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Šentjernej
(občina Šentjernej)

E-poštni naslov: sentjernej(at)lo.strankasmc.si


Lokalni odbor SMC Šentjur
(občini Dobje in Šentjur)

Predsednik Peter Jevšinek
E-poštni naslov: sentjur(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Drofenikova ulica 15, Šentjur
Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Škofja Loka
(občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri)

Predsednik Janez Demšar
E-poštni naslov: skofjaloka(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Kidričeva 1, Škofja Loka
Uradne ure: Vsak tretji četrtek v mesecu od 12. ure do 13. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Škofljica
(občine Ig, Škofljica, Velike Lašče)

Predsednica Mateja Vidrajz
E-poštni naslov: skofljica(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: skofljica.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Šmarje pri Jelšah
(občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčertek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah)

Predsednica Klaudija Redenšek
E-poštni naslov: smarjeprijelsah(at)lo.strankasmc.si
Spletno mesto: smarjeprijelsah.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Strma ulica 1, Rogaška Slatina
Uradne ure: vsak četrti četrtek v mesecu od 10. ure do 12. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Tolmin
(občine Bovec, Cerkno, Kobarid, Tolmin)

Predsednica Renata Pavc
E-poštni naslov: tolmin(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Trg svobode 2, Kobarid
Uradne ure: ob prisotnosti poslanca vsak prvi ponedeljek v mesecu med 15. uro in 16. uro

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Trbovlje
(občina Trbovlje)

Predsednik Tadej Špitalar
E-poštni naslov: trbovlje(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora:
Uradne ure: vsak četrti ponedeljek v mesecu med 10. uro in 12. uro

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Trebnje
(občine Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje)

Predsednik Igor Teršar
E-poštni naslov: trebnje(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Tržič
(občina Tržič)

Predsednik Andrej Frelih
E-poštni naslov: trzic(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Vrhnika
(občine Borovnica, Log-Dragomer, Vrhnika)

Predsednik Miroslav Ribič
E-poštni naslov: vrhnika(at)lo.strankasmc.si
Pisarna lokalnega odbora: Tržaška cesta 1, Vrhnika
Uradne ure: vsak tretji četrtek v mesecu od 15. ure do 16. ure

facebook_s Facebook stran


Lokalni odbor SMC Zagorje ob Savi
(občine Zagorje ob Savi)

Predsednik Gašper Koprivšek
E-poštni naslov: zagorjeobsavi(at)lo.strankasmc.si

facebook_s Facebook stran