Mag. Kozlovič o sodelovanju z javnostjo pri pripravi predpisov

Na današnji Nacionalni konferenci “Sodelovanje z javnostjo – Pot do dobrega predpisa”, v organizaciji Ministrstva za javno upravo in CNVOS, je poslanka mag. Lilijana Kozlovič izpostavila, da so poslanci državnega zbora v tem mandatu izjemno občutljivi na kakovost predpisov in so naredili prve pomembne korake, ki že dajejo dobre rezultate. V preteklosti se je namreč prepogosto dogajalo, da je količina predpisov prehitevala kakovost le-teh.

Kjer opažamo deficit demokracije, tudi sami povabimo zainteresirano javnost v poslansko skupino, da si pridobimo stališča različnih strani in upoštevamo podane argumente.

Kozlovičeva je povedala, da poslanci v tem mandatu z namenom omogočanja participacije javnosti izvajajo vse več javnih predstavitev mnenj in tematskih tem na delovnih telesih. Pri tem je posebej poudarila, da se praviloma javnih sej delovnih teles lahko udeleži vsako, ki želi sodelovati, pri čemer pa so poslanci pozorni, da razlikujejo med zainteresirano javnostjo ter morebitnimi lobiji.

Racionalnost, legitimnost in učinkovitost predpisov je zagotovljena le s kvalitetnimi predpisi, v katerih sodelujejo tisti, na katere se predpisi nanašajo. Pomembno je namreč, da ljudje ponotranjijo pravne norme, saj jih tako prostovoljno izvršujejo.

Slavnostni govornik na konferenci je bil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je spregovoril o pomembnosti vključevanja javnosti pri pripravi predpisov. Minister je poudaril, da je posvetovanje z javnostjo oz. s ključnimi deležniki pri pripravi predpisa eno izmed najpomembnejših orodij, potrebnih za pripravo kakovostnega predpisa, čemur na ministrstvu posvečajo vse več pozornosti.

Konference so se udeležili tudi predstavniki Evropske komisije, predstavniki ministrstev ter predstavniki britanske in hrvaške vlade.