Slovenija je v sodelovanju z EU ohranila visoko stopnjo demokratičnosti

Mag. Lilijana Kozlovič je danes na Fakulteti za družbene vede z raziskovalci razpravljala o demokratizaciji in učinkovitosti procesov oblikovanja stališč RS do EU politik. Ker je bil posvet zaprt za množične medije, z vami delimo nekaj poslankinih poudarkov.

Mag. Kozlovič je na posvetu poudarila, da je bila vloga našega Državnega zbora v primerjavi z drugimi nacionalnimi parlamenti ena najmočnejših že v pristopnih pogajanjih za članstvo Slovenije v EU. Slovenski Državni zbor tudi danes ostaja eden redkih parlamentov s tako močnim položajem v postopkih sprejemanja odločitev v institucijah Unije.

Na videz se nam Evropa zdi daleč, dejansko pa je Slovenija ohranila visoko stopnjo demokratičnosti pri pripravi stališč in sodelovanju v procesu odločanja v zadevah Evropske Unije.

Kozlovičeva je dejala, da je naš državni zbor ohranil pravico razpravljati in zavzeti stališče glede zadev, ki bi sicer sodile v njegovo zakonodajno pristojnost. S tem se ohranja velika stopnja demokratizacije procesa, še posebej, ker so seje odprte za javnost. Slednje namreč omogoča, da državljani s svojimi interesi in predlogi na njih tudi neposredno sodelujejo .

“Ob tednu Evrope pa vendarle velja premisliti, ali je demokratizacija zadostna ali pa je potrebno vgraditi še več mehanizmov, ki bodo odločitve evropskih institucij približale ljudem,” je svoj prispevek k posvetu sklenila poslanka.