Socialna novela: izvršba na znesek minimalne plače ne bo več mogoča

Državni zbor danes odloča o vladnem predlogu novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki izvršilni postopek usklajuje z načeli socialne države, kar pomeni, da je pomemben kriterij pri izvršbi znesek, ki posamezniku zagotavlja socialni minimum.

Poslanka dr. Jasna Murgel je uvodoma dejala:

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju zasleduje cilj uresničevanja ustavnega načela socialne države in izpolnitev zavez iz Socialnega sporazuma za leto 2015-2016, zato ji nekateri pravijo tudi socialna novela.

Novela namreč v izvršilni postopek uvaja pomembno novost, ki sicer primarno res upošteva interes upnika in pravico do njegovega poplačila, vendar ne dovoljuje izvršbe na stvareh, ki so nujne za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb dolžnika. Ena vidnejših sprememb te novele je zagotovo omejitev izvršbe na način, da znesek, ki je posamezniku ostal na voljo, ne sme biti nižji od zneska neto minimalne plače, ta znesek pa se poveča, če posameznik vzdržuje družinskega člana. Poudarjamo tudi, da so v izvršilnem postopku nedotakljivi tudi veteranski dodatek, enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino ter denarna sredstva, ki jih posamezniki prejmejo iz naslova aktivne politike zaposlovanja.