Premier Cerar: Podpora tujim investicijam prinaša nova delovna mesta

Vlada dr. Mira Cerarja je na današnji seji potrdila podporo velikim tujim investicijam v Sloveniji – Yaskawi in Magni. Tuje investicije z visoko dodano vrednostjo prinašajo v Slovenijo nova kvalitetna delovna mesta in povečujejo prepoznavnost Slovenije, kot investitorjem prijazno okolje. Finančna podpora, ki jo je vlada namenila investicijama se bo poplača že v treh letih samo z naslova davkov in prispevkov, zunanji učinki pa bodo prispevali še veliko več.

Preberite več ...

Prioritete vlade v letu 2017: Zdravstvo, mladi, 2. tir, pravna država in zelena referenčna država

Vlada dr. Mira Cerarja je sprejela osrednje vladne prednostne naloge v letu 2017: izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema, povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje podjetništva, kreativnosti, inovativnostmi in osamosvajanja med njimi, realizacija 2. tira in izboljšanje ostale prometne infrastrukture, krepitev delovanja pravne države ter uveljavljanje Slovenije, kot zelene referenčne država v digitalni Evropi, v navezavi tudi s športom, inovacijami in turizmom.

Preberite več ...

Vlada odločno zoper nasilje v družini

Danes je vlada obravnavala in podprla predlog novele zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki natančneje opredeljuje nasilje v družini in izboljšuje delovanje državnih institucij pri obravnavanju tovrstnega nasilja. Po predlogu se bo kot nasilje štela tudi grožnja, telesno kaznovanje otrok pa bo prepovedano. Poleg nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb bodo imeli tudi drugi izvajalci storitev na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja svoje naloge pri obravnavi nasilja v družini.

Preberite več ...

Število registriranih brezposelnih prvič po šestih letih upadlo pod 100.000

Število registriranih brezposelnih je junija prvič po septembru 2010, ko je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 97.908 brezposelnih, upadlo pod 100.000. Junija letos je bilo na zavodu prijavljenih 99.795 brezposelnih oseb, kar je 2,4 odstotka manj kot maja in 9,5 odstotka manj kot junija lani. Še maja je bilo na zavodu prijavljenih 102.289 brezposelnih, kar je bilo tri odstotke manj kot aprila in devet odstotkov manj kot maja lani. V prvih petih mesecih letos je bilo sicer na zavodu v povprečju prijavljenih 110.434 brezposelnih, kar je bilo 6,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Preberite več ...

Vlada v petletni razvojni plan Luke Koper ni vključila nikakršnih sprememb koncesijske pogodbe

Vlada RS je 30. junija sprejela Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020, ki je edini veljavni in obvezujoč dokument, ki opredeljuje petletni razvojni plan Luke Koper. Vlada vanj ni vključila nikakršnih sprememb koncesijske pogodbe. Dokument Ministrstva za infrastrukturo, na katerega se sklicuje Luka Koper, pa je del dopisovanja med strokovnimi službami ministrstev v času sprejemanja tega programa. Ta dokument na seji vlade ni bil nikoli sprejet. Kot je premier že večkrat poudaril, je Luka Koper strateško pomembna naložba, ki ne bo privatizirana, k čemur se je ta vlada kot edina vlada do sedaj zavezala v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Preberite več ...

Vlada danes predvsem o gospodarskih temah; podpisan stavkovni sporazum vlade s policijskima sindikatoma; imenovan direktor projektnega podjetja za 2. tir

Vlada je na današnji seji imenovala direktorja posebnega projektnega podjetja za drugi železniški tir (2TDK) Žarka Sajiča, in sicer do imenovanja poslovodstva v skladu z aktom o ustanovitvi, vendar največ za dve leti. Vlada in policijska sindikata sta danes podpisala tudi stavkovni sporazum, s čimer se prenehajo vse stavkovne aktivnosti, ne pa tudi stavka. Notranja ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar je pojasnila: “Sporazum s policisti letno prinaša dodatnih 10,3 milijona evrov finančnih obremenitev. S tem poravnavamo dolgove iz sporazumov, ki so jih s policisti sklenile prejšnje vlade.”

Preberite več ...

Vlada potrdila dogovor z Mestno občino Ljubljana, v katerega je zajetih 34 projektov

Vlada je na današnji seji potrdila predlog dogovora z Mestno občino Ljubljana na podlagi Zakona o glavnem mestu Slovenije. Ministrstva in MOL so namreč v slabih treh mesecih dosegli soglasje glede vseh 34 projektov oziroma aktivnosti, ki naj bi jih izvedli v obdobju med 2016 in 2018. Prizadevanja za sklenitev tega dogovora sicer potekajo že od leta 2009, ko je takratna vlada sprejela izhodišča za pogajanja med vlado in Ljubljano. V letu 2015 so pogovori med predstavniki ministrstev in glavnega mesta ponovno oživili, naša vlada se je namreč zavezala, da bo aktivno nadaljevala realizacijo predvidenih aktivnosti. Dogovor bosta obe strani podpisali prihodnji teden med regijskim obiskom vlade.

Preberite več ...

Pred obiskom vlade v Podravju: Kateri ukrepi in investicije so bili izpeljani v tej regiji?

Predsednik vlade dr. Miro Cerar bo v sredo, 9. marca, skupaj z ministricami in ministri obiskal Podravje. Tukaj si lahko ogledate celoten program vladnega obiska. Vlada je pripravila tudi pregled realiziranih ukrepov za izboljšanje kakovosti življenja v Podravju. V obdobju celotne finančne perspektive Evropske skupnosti 2007-2013 je bilo podprtih 189 projektov v skupni višini več kot 127 milijonov evrov. Po Zakonu o financiranju občin je v letih 2014 in 2015 Podravje prejelo dodatnih 5 milijonov evrov, v primeru Mariborske livarne Maribor d.d. pa je vlada z državno pomočjo v lanskem letu ohranila 470 delovnih mest.

Preberite več ...

Vlada predlaga, da se odpravi uklonilni zapor in izvršba na nepremičnine za prekrškarje

Vlada je določila predlog novele zakona o prekrških, ki predlaga, da se globa, ki ne bo plačana v roku, poravna na različne načine. Prvi bo izterjava, možno bo tudi obročno odplačilo, ali delo v splošno korist in nadomestni zapor.  Prvi pogoj je, da bo morala biti globa večja od tisoč evrov. Če Furs in Center za socialno delo potrdita, da ni možno nič vzeti, lahko sledi družbenokoristno delo. Šele potem, če prekrškar ne pristane niti na to, sledi nadomestni zapor, s katerim bo dolžnik lahko odslužil dolg, medtem ko je pri uklonilnem zaporu tudi po prestani kazni globa še vedno obstajala. 

Preberite več ...

Vlada želi urediti pravice dedovanja v istospolnih skupnostih

Vlada je pripravila predlog novele zakona o dedovanju, ki odpravlja neskladje z ustavo v zvezi z dedovanjem partnerjev tako v registrirani kot tudi v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti. Predlog poleg tega omogoča učinkovito izvajanje evropske uredbe o dedovanju, saj določa pristojni organ in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju. Predlog prinaša tudi nekatere rešitve, ki izhajajo bodisi iz ustavnih odločb bodisi iz potreb, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega zakona v praksi. V okviru instituta omejitve dedovanja bo na primer po novem mogoče uveljavljati tudi plačilo zapustnikovega pogreba.

Preberite več ...