Tudi SMC konstruktivno o predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Tudi znotraj stranke SMC in civilno-družbenega Zavoda 14 poteka razprava o organiziranosti lesarstva in o rešitvah za področje lesno-predelovalne industrije, potem ko je šel prejšnji teden v javno razpravo predlog Zakona gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Stranka je namreč v svojem programu poudarila pomen gozdno-lesne verige in upravljanja z gozdovi, saj želimo povečati izkoristek gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji.

Na Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki je v pristojnosti kmetijskega ministrstva, bo stranka, v skladu s svojim programom, podala konstruktivne predloge, saj je les ena od pomembnih razvojnih priložnosti za Slovenijo.