Županski kandidati Stranke Mira Cerarja

Predstavljamo županske kandidatke in kandidate Stranke Mira Cerarja na prihajajočih lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.


BRASLOVČE

Bogdan Trop – kandidat SMC za župana Braslovč

bogdan_trop

Bodgan Trop je star 47 let in živi v Letušu. Poklicno je predan elektrotehniki in energetiki. Srednjo eletrotehniško šolo je obiskoval v Celju, diplomiral pa je na Fakulteti za energetiko v Krškem, Univerza v Mariboru. Na tej isti fakulteti sedaj zaključuje magistrski študij, smer energetika.

V svoji poklicni karieri je deloval v veliki energetski družbi, ki proizvede tretjino električne energije v Sloveniji. Opravljal je vodilne in vodstvene funkcije, tako da mu delo z ljudmi ni tuje. Delal je na različnih delovnih mestih. Sprva v neposredni proizvodnji električne energije kot vodja bloka 5, kasneje kot vodja službe za izobraževanje, nazadnje pa je opravljal delo direktorja splošno kadrovskega področja.

Vseskozi se je dodatno usposabljal, izobraževal in izpopolnjeval ter tako pridobival prepotrebne kompetence, tako s strokovnega kakor z vodstvenega področja. Dejaven je bil v mnogih strokovnih organizacijah, združenjih in društvih, tako v stroki kakor v družbenem življenju.

Na življenjski in karierni poti se je pred leti srečal tudi z lokalno politiko, kjer se je kot nestrankarski občinski svetnik in podžupan srečal z delovanjem Občine Braslovče ter vedno deloval v prid njenih občanov. V tem času je opravljal tudi funkcijo predsednika Krajevne skupnosti Letuš.

Zaradi načel in vrednot, ki jih zagovarja Stranka Mira Cerarja, v katere sam močno verjame, je postal ustanovni član te stranke in se odločil za kandidaturo za župana Občine Braslovče.

Je poročen, oče dveh sinov, na katera je zelo ponosen, saj ju je z ženo vzgojil v poštena človeka. Vsi zelo radi preživljajo proste trenutke skupaj, čeprav sta otroka že odrasla. Z ženo si v prostem času privoščita vožnjo z motorjem. Motoristično raziskovanje Slovenije pa tudi tujih držav ju navdušuje, uči sprejemanja drugačnosti ter bogati.

Facebook stran kandidata

Na vrh


BREŽICE

Tomo Jurman – kandidat SMC za župana Brežic

tomo_jurman

 

 

 

 

 

 

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


CANKOVA

Janko Durič – kandidat SMC za župana Cankove

janko_duric

Janko Durič se je rodil 10.09.1965 v Murski Soboti. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je končal študij slovenščine in sociologije. Svoje diplomsko delo je večkrat uspešno predstavil na znanstvenih simpozijih v Ljubljani, Murski Soboti in Monoštru na Madžarskem.

Od leta 1992 do 2000 je kot profesor slovenščine in sociologije poučeval na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Od leta 2000 do 2006 je poučeval slovenščino na Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci/Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva. Od leta 2006 poučuje slovenščino ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko na Osnovni šoli Tišina. Opravlja tudi funkcijo predsednika Sveta zavoda OŠ Tišina.

Je avtor več strokovnih člankov oziroma referatov, med katerimi izstopata prispevka o pomenu in delu dveh rojakov, jezikoslovca dr. Avgusta Pavla in duhovnika Jožefa Borovnjaka.

V obdobju zadnjih 25 let je bil kritičen sooblikovalec razvoja v domači regiji. V lokalni skupnosti in pomurski regiji je v okviru raznih društev sodeloval pri organizaciji, izvedbi ali vodenju približno tristo javnih prireditev.

Živi v svojem domu v Gerlincih z ženo, dvema hčerama in mamo. Prosti čas najraje preživlja na morju in v planinah, rekreativno pa se udeležuje tudi daljših pohodov.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


CELJE

Urban Golež – kandidat SMC za župana Celja

urban_golez

Urban Golež je bil rojen leta 1981 v Celju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog. Po poklicu je bančnik. Od leta 2007 je zaposlen v Banki Celje, kjer je sprva začel kot referent za kreditna tveganja, v letu 2010 pa je prevzel prvo vodstveno funkcijo v komerciali. Pri 28 letih je postal eden najmlajših menedžerjev v banki ter celjskem okolju, ko je prevzel vodenje največje organizacijske enote – Poslovna enota Celje. Trenutno vodi Poslovno enot za pravne osebe in samostojne podjetnike Celje.

Kljub relativni mladosti se že več let udejstvuje v družbenem in poslovnem življenju v Celju, kjer je prevzemal številne funkcije ter si nabral precej izkušenj, ki jih bo s pridom izkoristil tudi ob novih izzivih. Doslej je deloval v različnih mladinskih organizacijah, društvih, pevskih zborih, bil član kulturnega odbora za prireditve in član sveta zavoda I. gimnazije v Celju. Največji angažma in pečat je dal humanitarnemu društvu Leo klub Celjski vitezi.

Svoje ideje in vizijo poskuša uveljaviti kot kandidat Stranke Mira Cerarja, v kateri so ljudje, ki mu pomagajo, prepoznali možnost, da sodelujejo pri spremembi nivoja politične kulture, da pripomorejo k strpnejšemu dialogu, kvalitetnejši komunikaciji ter da s svojimi vrednotami in programom pripomoreju k razvoju Celja.

Ob tem pa seveda ne gre zanemariti njegove ekipe, ki bo s svojo strokovnostjo, neobremenjenostjo ter svežino Celje naredila za najsrečnejše mesto. Njegov ključni cilj je povezati prave ljudi, ki bodo skupaj omogočali realizacijo pravih idej in projektov, s katerimi bo Celje postalo prepoznavno mesto tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Celje želijo ponovno umestiti na evropski zemljevid kot moderno mesto s svežo in mladostno energijo.

Z ekipo se bodo zavzemali za transparentno delovanje, mesto naredili privlačnejše za uspešna in nova podjetja ter ga arhitekturno in urbanistično uredili in oživili. Kot župan bo mestno politiko vodil z mislijo na vse generacije, tudi tiste, ki prihajajo za nami. Po njegovem mnenju bo ključno vlaganje v ljudi, saj bo le na ta način Celje postalo najsrečnejše mesto.

Živi z družino. Je oče dve leti in pol stare hčerke in par dni starega sina, ki jima posveča ves svoj prosti čas.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


CIRKULANE

Vera Kolednik – kandidatka SMC za županjo Cirkulan

vera_kolednik

Vera Kolednik se je rodila 12.01.1968 na Ptuju. Je inženirka gradbeništva – vodja gradbenih del. Leta 1987 se je zaposlila v podjetju Komunala, gradbeništvo in promet Ptuj kot pomočnik vodje gradbišča. Leta 1994 je opravila strokovni izpit in delala kot vodja del na manj zahtevnih gradbiščih.

Leta 2007 je diplomirala na višji šoli ŠC Celje in kot inženirka gradbeništva opravljala delo vodje operative v podjetju Nizke gradnje Ptuj. Kot odgovorna vodja gradbišča, je vodila več velikih projektov, predvsem na področju izgradnje vodovoda in kanalizacije v sosednjih občinah. Leta 2011 se je zaposlila v podjetju GP Forum in kasneje v Komunalnem podjetju Ptuj.

V svoji poklicni karieri je veliko sodelovala s predstavniki investitorjev in skladov, z nadzornimi inženirji, direktorji občinskih uprav in župani in pridobila bogate izkušnje, ki ji bodo pomagale pri doseganju ciljev, ki si jih je zastavila kot kandidatka za županjo Občine Cirkulane.

Meni, da je zdaj priložnost in možnost izboljšanja komunikacije in kakovosti življenja na podeželju ter za razvoj občine. Župansko funkcijo in delo občinskega sveta vidi kot sredstvo za pošteno, odgovorno in profesionalno opravljanje javnih storitev in uresničevanje skupnih ciljev. Delovanje občinske uprave mora biti po njenem mnenju transparentno in strokovno.

Posebno skrb bo namenila izboljšanju kakovosti življenja vseh prebivalcev ter vzpostavljanju spodbudnega okolja za zaposlovanje in varnost vseh generacij v občini. Pod njenim vodstvom bo Občina Cirkulane aktivno sodelovala pri regijskih projektih ter se povezovala s sosednjimi občinami. Želi povečati učinkovitost na področju upravljanja z javno infrastrukturo, učinkovitost opravljanja storitev za vse občane Cirkulan in pospešiti črpanje evropskih sredstev.

V zasebnem življenju je poročena in mati dveh sinov. V Paradiž se je preselila po poroki ter si ustvarila dom in našla zveste prijatelje. Prosti čas najraje preživlja z družino in vnukinjama. Rada se druži s prijatelji, vrtnari, se sprehaja po cirkulanških gričih, smuča in planinari. Njen hobi je poleg vsega naštetega tudi motociklizem.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


DIVAČA

Aleš Franetič – kandidat SMC za župana Divače

Aleš Franetič se je rodil leta 1972, star je 42 let in živi v Dolnjih Vremah. Končal je srednjo tehniško šolo in se zaposlil na železnici kot vlakovni odpravnik.

Po končani višji šoli, kjer je pridobil naziv višji upravni delavec, se je leta 2003 zaposlil v podjetju Gold Club na delovnem mestu vodje igralnega salona. Skrbel je za nemoteno poslovanje po veljavnih državnih predpisih, zastopal podjetje in se udeleževal sejmov v tujini.

Med drugim je bil tudi prokurist Casinoja Bled kot zastopnik Slovenske Odškodninske družbe in Kapitalske družbe. Ves čas se je kontinuirano izobraževal in pridobival nova znanja. Leta 2013 si je z diplomo na kranjski Fakulteti za organizacijske vede pridobil strokovni naziv diplomirani organizator – menedžer.

Po naravi je perfekcionist, ki stremi k odličnosti. Večletne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih so mu pomagale razviti čut za timsko delo. Pri doseganju ciljev, ki si jih zastavi, je predan in potrpežljiv. Je oče petletne deklice. Zelo je ponosen na kraj, kjer je preživljal tudi svoja mlada leta.

Na vrh


DOMŽALE

Lidija Ambrož Marčun – kandidatka SMC za županjo Domžal

lidija_ambroz_marcunLidija Ambrož Marčun je bila rojena 29.11.1964. Rodila se je v obrtniški družini v Radomljah. Obiskovala je OŠ Preserje pri Radomljah, leta 1982 je končala gimnazijo v ŠCRM Kamnik. Leta 1985 je končala višješolski študij strojništva v Ljubljani, nato pa je leta 1988 diplomirala še na visokošolskem študiju.

Po študiju se je zaposlila v družinskem podjetju in leta 1991 ustanovila svoje lastno podjetje, ki se je ukvarjalo s servisom in prodajo vozil. Leta 1998 je postala predsednica Krajevne skupnosti Radomlje. V svojem mandatu je realizirala veliko projetkov, skrbela je za razvoj kulture, športa in turizma. Kot predsednica Konjeniškega društva Črna je organizirala kulturne prireditve širom Slovenije.

Kot direktorica podjetja Novi avto center je vajena odgovornega dela, zna prevzeti vodilno vlogo in se pogajati. Prav tako je komunikativna, vztrajna, profesionalna, usmerjena k rezultatom in organizirana.

Za županjo Domžal kandidira, ker meni, da je v občini potrebno ponovno zagnati obrt in podjetništvo, izkoristiti čim več razpoložljivih evropskih sredstev in s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta. Tako bo kot županja skrbela za dobrobit vseh občanov Domžal.

Med njene hobije spadajo smučanje, kolesarjenje, jahanje, pohodništvo, golf, tenis in plavanje. Rada bere knjige, ko ji to čas dopušča. Je mati dveh polnoletnih otrok.

Facebook stran kandidatke

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


GORNJI GRAD

Tomaž Čretnik – kandidat SMC za župana Gornjega Grada

tomaz_cretnik

Tomaž Čretnik se je rodil v Celju leta 1986. Po poklicu je diplomirani inženir agronomije in hortikulture.

Doslej je delal na Kmetijskem inštitutu Slovenije kot samostojni strokovni sodelavec za raziskave na krompirju. Delal je tudi kot komercialist in pomočnik direktorja v družinskem podjetju ter delovodja, svetovalec in prodajalec v specializirani trgovini. Pri svojih zaposlitvah je vedno dajal poudarek pridobivanju novih znanj, raziskovalnemu delu in delu z ljudmi.

Ves čas je dejaven v različnih društvih. Rad pomaga sočloveku in je podpornik humanistične misli. Zavzema se za projekte, ki bi izboljšali kvaliteto življenja v Gornjem Gradu.

Meni, da je človek vreden toliko, kolikor dá skupnosti, v kateri prebiva. Zelo je aktiven na področju kulture, igra v gledališki skupini in soustvarja različne prireditve. Je tudi podpredsednik območne enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Za župana kandidira, ker želi, da Gornji Grad napreduje in postane občina zadovoljnih ljudi, ki bodo v njej videli svojo prihodnost. Moto njegove kampanje je ‘Mladost in volja, znanje in ideje’. Vodilo njegovega življenja je močna volja.

Facebook stran kandidata

Na vrh


GROSUPLJE

Nejc Kolmančič – kandidat SMC za župana Grosuplja

nejc_kolmancic

Nejc Kolmančič je bil rojen 04.01.1984 v Ljubljani. Zadnja dosežena raven izobrazbe je gimnazijski maturant, sicer pa zaključuje diplomo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede na smeri Analiza politik in javna uprava.

Trenutno dela kot producent oddaje na eni od slovenskih komercialnih televizij. Pred tem si je izkušnje nabiral kot vodja projektov v manjši založniški hiši, večina pa ga najbolj pozna kot vestnega novinarja in urednika na lokalnem Radiu Zeleni val.

Zaveda se, da pri svojih 30. letih težko postreže z odmevnimi dosežki, vendar je od mladih nog aktiven občan. Sprva tabornik, kasneje pa profesionalni košarkar, je aktivno deloval tudi v domačem Študentskem klubu Groš. Kot študent je poprijel za različna dela v lokalnih organizacijah kot so Zveza kulturnih društev Grosuplje, Zveza športnih organizacij Grosuplje, največji pečat med ljudmi pa je pustil kot moderator in novinar na Radiu Zeleni val.

Kot župan se bo zavzemal za profesionalno in poklicno vodenje občine Grosuplje. Trenutni župan to ni, občina Grosuplje pa potrebuje in si zasluži župana, ki bo v kraju in na delovnem mestu ves čas prisoten. Županovanje terja celega človeka, ki je miselno 24 ur pri svojem delu, prepuščanje upravljanja občine drugim, ki za to niso bili izvoljeni, pa je velika prevara volivcev.

Za župana Grosupljega kandidira, ker meni, da je v odločanje o razvoju občine pomembno nazaj vključiti občinski svet in krajevne skupnosti. Le tako bo lahko občina polna ustvarjalnosti in podjetnosti, občina mora za to le ustvariti pogoje za nova delovna mesta.

Kot župan bo vlagal v športno in kulturno infrastrukturo, ki bi naseljem vdahnila življenje in dogajanje. Prav tako si bo prizadeval za živahno občino z različnimi prireditvami za vse generacije.

Med njegove hobije spadajo tek, igranje košarke in pohodništvo. Je rekreativni jadralec, v prostem času pa se navdušuje nad sodobno tehniko, si ogleda kak film ali prebere dobro knjigo.

Spletna stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


HAJDINA

Janko Merc – kandidat SMC za župana Hajdine

janko_merc

Janko Merc je bil rojen 19.04.1960 na Ptuju. Po izobrazbi je diplomirani inženir strojništva, diplomiral je na mariborski strojni fakulteti.

Zaposlen je na Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor (IVD Maribor), kjer vodi center požarnega varovanja. Pri svojem delu koordinira dela na področju izdelave študij požarne varnosti, elaboratov eksplozijske ogroženosti, pregledovanja naprav v eksplozijsko in požarno ogroženih objektih ter preglede vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu.

Ima 33 let izkušenj v gospodarski sferi, na lokalnem področju pa aktivno deluje 16 let. Osem let je deloval kot občinski svetnik, štiri leta pa je bil podžupan Občine Hajdina. Na Občini je opravljal delo predsednika odbora za družbene dejavnosti, predsednika odbora za okolje in prostor, bil je tudi član odbora za finance ter predsednik statutarno pravne komisije. Prav tako je bil predsednik komisije za izgradnjo občinskega centra Hajdina in predsednika komisije za umestitev avtoceste v okolje.

Kot župan se bo zavzemal za razvoj Hajdine in blaginjo njenih občanov, zato se je odločil za kandidaturo za župana na listi Stranke Mira Cerarja, saj podpira program stranke in spoštuje njene vrednote in načela.

Na lokalnem nivoju želi uresničevati ideologijo poštenosti, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Le medsebojno spoštovanje in medgeneracijska vzajemnost prinašata rezultate tako pri kakovosti življenja kot pri ekonomskem razvoju.

Aktivno sodeluje v gasilski organizacije v Občini, kjer je bil 10 let občinski poveljnik ter podpoveljnik v območni gasilski zvezi Ptuj. Živi v Zgornji Hajdini z ženo in hčerko, s katerima zelo rad potuje. Njegov veliki hobi je gobarjenje.

Na vrh


HRASTNIK

Emil Šabanovič – kandidat SMC za župana Hrastnika

emil_sabanovic

Emil Šabanovič je bil rojen leta 1957. Delati je pričel še preden je dopolnil 18 let in se ob delu vseskozi izobraževal. V njegovi poslovni karieri je bil deležen mnogo funkcionalnega izobraževanja, ki mu pomaga pri operativnem izvajanju na terenu, v praksi.

Na začetku kariere je bil zaposlen kot prodajalec tehnične stroke v podjetju Elektrotehna Ljubljana (poslovna enota Trbovlje). Sočasno je končal Srednjo komercialno šolo v Ljubljani. Nadalje je delal kot nabavni referent v takratni Cementarni Trbovlje in se hkrati izredno šolal za ekonomista na takratni Visoki ekonomski komercialni šoli v Mariboru.

V letu 1985 se je zaposlil v družbi Igm Zagorje kot vodja komerciale. Zadnjih petnajst let je v tem podjetju opravljal različne vodstvene funkcije, med drugim je bil generalni direktor družbe Igm Zagorje in direktor njene hčerinske družbe.

Od leta 1998 živi v prelepem naravnem okolju v Turju, kamor se je z družino preselil iz Zagorja ob Savi. Je pristaš gesla zdrav duh v zdravem telesu, zato se vseskozi ukvarja s športom. S soprogo in njunima psoma vsako jutro tečeta po bližnjih gozdovih. V prostem času rad igra tenis.

Njegovo prepričanje je, da je s poštenim delom in precejšnjo mero iznajdljivosti mogoče z istimi sredstvi bolje in učinkoviteje gospodariti tako na zasebnem kot na javnem področju. S soprogo imata ob dveh hčerah še tri vnuke in tako možnost vpogleda v več generacij življenja, dela, težav in potreb današnjega časa.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


IG

Aleš Tolar – kandidat SMC za župana Iga

ales_tolar

Aleš Tolar je bil rojen 27.8.1976 v Kranju. Po izobrazbi je magister mednarodne ekonomije.

V zadnjih desetih letih je njegova glavna zadolžitev pridobivanje, koordinacija in izvajanje evropskih projektov za občine, podjetja, zbornice (kmetijstvo in gozdarstvo), raziskovalne inštitucije in društva. Istočasno je bil tudi direktor svetovalnega podjetja s 16 zaposlenimi, kjer si je pridobil vodstvene, marketinške in komunikacijske sposobnosti. Ima izkušnje in razume delovanje tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Te izkušnje bo kot župan s pridom izkoristil za boljše delovanje in razvoj občine.

Za župana kandidira, ker si Občina Ig po njegovem mnenju zasluži boljšo prihodnost. Hoče in zna prispevati svoje znanje in izkušnje. Razume nujnost dialoga in se zaveda, da morajo k določitvi jasnih dolgoročnih ciljev prispevati prav vsi, tako energični mladi kot izkušeni starejši, občani vseh družbenih skupin in prepričanj.

Je mnenja, da bližnjic ni več. Štejejo znanje, izkušnje, poštenost, odgovornost, transparentnost in trdo delo. Prepričan je, da z odličnimi sodelavci to lahko dosežejo.

Doslej je na Igu sodeloval pri organizaciji raznih prireditev in delovnih ter čistilnih akcijah. V prostem času se ukvarja s čebelarstvom in igra v pihalni godbi. Skupaj z družino rad uživa v naravi.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


IVANČNA GORICA

Jurij Kos – kandidat SMC za župana Ivančne Gorice

Jurij Kos je rojen 24.01.1954 v Malem Hudem.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Stični. Diplomiral je na ljubljanski Pravni fakulteti, kjer je kasneje tudi magistriral. Opravljen ima pravosodni izpit.

20 let je bil zaposlen po raznih sodiščih, nato pa je opravljal delo glavnega prometnega inšpektorja v državi. Od lanskega leta naprej je upokojen.

V Občini Ivančna Gorica je leta 2010 kandidiral z svojo listo in bil izvoljen za občinskega svetnika. Sedaj je član stranke SMC in kandidira za župana in občinskega svetnika.

Na vrh


IZOLA

Gregor Perič – kandidat SMC za župana Izole

gregor_pericGregor Perič se je rodil 12.3.1984 v Kopru. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog. Že v gimnazijskih časih je izrazil svoj interes do področja družbenega, vloge mladih v družbi, medijev in politike. Svoja stališča in poglede je izražal s pisanjem komentarjev na aktualne razmere, v času vstopanja Slovenije v Evropsko unijo pa v okviru debatnih soočenj na radiu in televiziji Regionalnega RTV centra Koper – Capodistria.

Aktivno je deloval tudi v številnih nevladnih organizacijah. Sprva kot mladinski voditelj, nato v vodstvu nevladnih organizacij na nacionalni ravni in kot njihov predstavnik na področju mednarodnih odnosov in mladinske politike. Na konferencah in seminarjih v tujini je izmenjeval prakse in izkušnje na področju mladinskega dela in politik s področja mladih, okolja in participacije ter navezal veliko mednarodnih stikov.

Sodeloval je pri ustanovitvi Mladinskega sveta in bil v njegovem vodstvu. Na nacionalni ravni je bil več mandatov predstavnik in član delovnih teles v Mladinskem svetu Slovenije.

Na področju projektnega dela je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi različnih dogodkov in projektov, številni so bili podprti s sredstvi Evropske unije. Delovne izkušnje je pridobival pri Informacijskem pooblaščencu, na področju logistike, turizma in informacijskih tehnologij.

Zaradi narave svojega dela je bil vedno blizu politike, a se je za aktivno delovanje v politiki odločil šele pred kratkim. Vanjo vstopa kot mlad, ambiciozen, neobremenjen in povezovalen človek, s trdno zavezanostjo vrednotam in načelom stranke SMC.

V mladosti je bil skavt, sedaj pa svoj prosti čas namenja družini, psu Pinu in športu. Rad rekreativno teče in je zagrizen športni plezalec.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


JESENICE

Miha Rebolj – kandidat SMC za župana Jesenic

miha_rebolj

Miha Rebolj je bil rojen leta 1977 na Jesenicah, kjer tudi prebiva. Osnovno šolo je končal na OŠ Prežihov Voranc.  Srednjo šolo je obiskoval na Gimnaziji Jesenice.

Pri sedmih letih ga je oče v Športni dvorani Podmežakla prvič postavil na drsalke. Po uspešno opravljeni splošni maturi ga je profesionalna športna pot kmalu vodila v tujino. Sedemnajst let dolgo in nepozabno kariero je končal tam, kjer je prvič stopil na ledeno ploskev. Že med igranjem hokeja se je odločil za izobraževanje na daljavo in leta 2012 uspešno zaključil študij na visokošolskem strokovnem programu Poslovanje.

Po koncu kariere je bil dve turistični sezoni zaposlen kot receptor v kranjskogorskem hotelu Alpina. Zadnja tri leta je deloval kot neprofesionalni podžupan Občine Jesenice. Pred dvema letoma je sprejel tudi mesto predsednika HD Jesenice mladi.

V svojem rojstnem kraju je našel tudi svojo življenjsko sopotnico s katero imata sina in hčerko. Družina mu pomeni največ, zato je na ta del življenja še posebej ponosen. Aktivno govori angleški, nemški ter češki jezik. V prostem času teče, hodi v hribe in z ostalimi jeseniškimi veterani še vedno igra hokej na ledu.

Kandidira, ker meni, da Jesenice potrebujejo preboj, odločen zagon in ambicioznost. Njegov volilni moto je: »Postanimo spet vrhunski, saj se je za mesto prvakov, srčnih in pogumnih ljudi vredno potruditi.«

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


KAMNIK

Aleš Lipičnik – kandidat SMC za župana Kamnika

ales_lipicnik

Aleš Lipičnik je bil rojen 12.9.1963 v Ljubljani. Svojo mladost je preživel v Zagorju, ko je dopolnil 17 let, so se z družino preselili v Kamnik. Obiskoval je gimnazijo v Kamniku in po obvezni vojaščini nadaljeval s študijem. Po izobrazbi je informatik-organizator.

Od leta 1990 do 2000 je delal kot profesor računalništva in informatike na ŠCRM Kamnik in Srednji šoli Domžale. V tem obdobju je ustanovil svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s programsko opremo za mala in srednja podjetja ter postavljalo prve oglaševalske portale v Sloveniji.

Od leta 2000 do danes je svetoval različnim domačim in tujim podjetjem. Za projekt varovanja identitete na spletu je prejel več nagrad, med drugim nagrado Gospodarske zbornice Slovenije in nagrado Slovenskega foruma invovacij. Leta 2008 je prejel evropsko nagrado TeleTRUST-a na konferenci EU Information Security Solutions Europe za inovacijo. Leta 2009 je začel sodelovati z EU Privacy Association, z EU Digitalno Agendo, bil je član EU Parlamenta podjetij in vabljeni govorec na EU digitalni agendi.

Leta 2010 se je zaposlil v podjetju CONNET. Leta 2011 in 2012 je deloval na projetu razvoja certifikatov bonitete Excellent SME skupaj s slovensko in kasneje še srbsko, makedonsko, bolgarsko in romunsko Gospodarsko zbornico in svetovno bonitetno hišo COFACE. Leta 2012 je patentiral globalni patent „Privatni podpis“ na spletu. Leta 2013 je projekt, katerega avtor je, prejel nagrado za najboljši IT projekt v Sloveniji.

Leta 2014 je sodeloval pri projektu globalni patent „Pharming zaščita“ spletnih strani na spletu. Istega leta se je projekt spremembe evropske zakonodaje, pri katerem je sodeloval od leta 2009, realiziral z uredbo EU – eIDAS, ki postavlja nova pravila na področju elektronske komunikacije v EU.

Za župana kandidira, ker želi prekiniti s praksami, ki so se do zdaj izkazale za slabe. Želi vzpostaviti vladavino razuma in sprejemati dobre rešitve. Kot župan bo spoštoval kamniško tradicijo, zgodovino in kulturo. Prioritete njegovega županovanja bodo nove razvojne možnosti v gospodarstvu, nova delovna mesta in zaustavitev trenda propadanja gospodarstva v občini. Po njegovem mnenju je potrebno v Kamniku okrepiti tudi socialne programe in kulturo.

Živi v Kamniku z ženo in tremi otroki. Na svojo družino oziroma četico, kot ji pravi, je zelo ponosen. Je ustanovni član dobrodelne organizacije Lions Klub Kamnik. Prav tako je član Kluba managerjev Ljubljana in svetovalec v slovenski organizaciji za podporo slovenskim start-up podjetjem Go:Global.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


KIDRIČEVO

Miran Golub – kandidat SMC za župana Kidričevega

miran_golob

 

 

 

 

 

 

Facebook stran kandidata

Na vrh


KOČEVJE

Božidar Peteh – kandidat SMC za župana Kočevja

bozidar_peteh

Božidar Peteh se je rodil 28.03.1957 v okolici Kočevja. Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede. Leta 1983 se je po končanem služenju vojaškega roka zaposlil v Sekretariatu za notranje zadeve. Leta 1989 se je zaposlil v Ministrstvu za pravosodje, kjer je prevzel skrb za delo na področju varnosti v zaporih in delo pooblaščenih uradnih oseb. Ob ustanovitvi Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je prevzel vodenje oddelka za varnost. Sedaj dela na delovnem mestu vodje sektorja za tretma.

Pri vodenju zna spodbujati razpravo, iskanje novih rešitev ter povezovati ustvarjalen kolektivni odnos z odločanjem, kar je še posebej pomembno v kriznih in varnostno občutljivih situacijah.

Poleg nalog vezanih na ožje področje varnosti je ves čas opravljal še vrsto drugih sistemskih nalog. Aktivno je sodeloval pri oblikovanju sodobnih zakonskih ureditev varovanja zaporov in nujnosti sožitja varovanja ter strokovnega dela v zaporskih institucijah.

V zadnjih letih se je poglobil v oblikovanje optimalnih podpornih mehanizmov za informiranje javne uprave, konkretno na področju delovanja zaporov. Od leta 2013 dalje je občasni svetovalec Sveta Evrope za pomoč Bosni in Hercegovini v procesu prilagajanja normativnih ureditev in strokovnega dela zaporskega sistema v tej državi.

Večino prostega časa namenja družini. Njegov hobi je samotno jadranje in amaterska gradnja manjših jadrnic za lastne užitke. Je eden boljših poznavalcev amaterske gradnje plovil, več let je soustvarjal navtično revijo Val navtika.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


KOPER

Aleš Bržan – kandidat SMC za župana Kopra

ales_brzan

 

 

 

 

 

 

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


KRANJ

Andrej Šušteršič – kandidat SMC za župana Kranja

andrej_sustersic

Andrej Šušteršič je rojen v Kranju, star je 58 let, je poročen in živi v Kranju. Je magister pravnih znanosti, naziv je pridobil na ljubljanski Pravni fakulteti leta 2002.

V Kranju je zaključil osnovno šolo. Po šolanju v gostinski šoli je samostojno poklicno kariero začel leta 1973 v gostinstvu, v Kranju, in jo sklenil leta 1981 ter se zaposlil v organih za notranje zadeve.
Kot domoljub je leta 1991 sodeloval pri obrambi Slovenije in njeni osamosvojitvi, ter s tem pridobil status veterana vojne za Slovenijo.

Leta 1996 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo kot kot v.d. direktorja logistike, kjer je pokrival celotno področje financ, računovodstva, planiranja proračuna za celoto ministrstvo, izvedbo javnih naročil, opremljanje civilnega in vojaškega dela, področje standardizacije, skladiščenja in remontnih delavnic oziroma namensko proizvodnjo.

Nato je leta 1998 odšel na Ministrstvo za gospodarstvo, na področje industrijskih projektov in deloval kot vodja sektorja za gradbeništvo, industrijo gradbenih materialov in področje nekovin. Leta 2003 je postal član uprave v delniški družbi Elektro Gorenjska, kjer je bil odgovoren na področju Splošnih služb in tržnih dejavnosti. Leta 2007 je postal generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, kjer je vodil strokovno službo ter bil odgovoren za celotno poslovanje in organizacijo Zveze. Konec leta 2012 se je upokojil.

Sedaj na Upravni akademiji predava upravni postopek in upravni spor, poleg tega pa je tudi predsednik Nadzornega sveta Elektro Ljubljana.

V prostem času se ukvarja s kinologijo, kolesari in vozi motor. Tvorno in v dobro občanov Kranja sodeluje s svojo krajevno skupnostjo na področju prometa in gospodarjenja z javno infrastrukturo.

Za župana Mestne občine Kranj kandidira z namenom, da bi Kranj v času njegovega županovanja spet postalo mesto, kjer bo doma okolju prijazna industrija ter storitve. Zavzemal se bo, da bo mesto Kranj svojim občanom nudilo zdravo, socialno, varno, prijazno in solidarno okolje.

Spletna stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


LJUBLJANA

Aleš Avbreht – kandidat SMC za župana Ljubljane

ales_abreht

Aleš Avbreht se je rodil 24.1.1971. Diplomiral je na ljubljanski pravni fakulteti, opravljen pa ima tudi državni pravniški izpit.

Izkušnje si je pridobival na najrazličnejših področjih gospodarstva, odvetništva in sodstva. Leta 2000 je skupaj s partnerjem ustanovil odvetniško pisarno, ki se je v petih letih razvila na vseh ključnih področjih gospodarskega prava in velja danes za eno najperspektivnejših odvetniških pisarn v Sloveniji.

Veliko znanja in izkušenj ima s področja javnih naročil in javno zasebnega partnerstva (JZP) ter koncesij, ravno tako pa za javne naročnike pripravlja in vodi postopke oddaje javnih naročil, JZP in koncesij. Je avtor več strokovnih publikacij, na temo javnih naročil je tudi predavatelj na strokovnih seminarjih. Ima tudi izkušnje s področja statusnega prava in je vodil nekaj zahtevnih združitev gospodarskih družb – pripojitev.

Kot župan želi Ljubljano napolniti z novimi vsebinami in izkoristiti njene geografske, kulturne, podjetniške, športne in intelektualne potenciale. Njegova vizija Ljubljane bo temeljila na preudarnem gospodarjenju v mestni občini, na spodbujanju poslovnih priložnosti in kreativnega potenciala ter na partnerskem odnosu s ključnimi deležniki v mestu. Želi si, da bi Ljubljana postala mesto, v katerem bi vsi dobro, polno in varno živeli.

Je poročen, oče treh otrok. V prostem času je navdušen tekač – maratonec, kolesar in smučar.

Spletna stran kandidata

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


LOŠKA DOLINA

Milan Jurkovič – kandidat SMC za župana Loške doline

milan_jurkovic

Milan Jurkovič se je rodil 16.02.1960 v Postojni. Na poklicni elektro šoli v Novi Gorici si je pridobil naziv elektro-inštalater in se zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana – nadzorništvo Cerknica.

Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Sekretariatu za notranje zadeve RS in po zaključenem izobraževanju za poklic miličnika pričel z delom v policiji, kjer je na različnih funkcijah deloval vse do upokojitve.

Ob delu je nadaljeval študij na Višji šoli za notranje zadeve in si v letu 1992 pridobil naziv pravnika za notranje zadeve. V tem obdobju je bil tudi aktivni udeleženec v vojni za Slovenijo. Leta 2000 je nadaljeval izobraževanje na Visoki policijsko – varnostni šoli in si leta 2003 pridobil naziv diplomirani varstvoslovec. Trenutno končuje univerzitetni študij na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.

V času službovanja se je srečeval tako z vsemi oblikami varnostnih groženj kot tudi življenjskimi stiskami ljudi, ko je bilo potrebno ukrepati zakonito, pravočasno in učinkovito. Desetletje se je ukvarjal tudi s posameznimi organizacijskimi nalogami pri načrtovanju in izvajanju nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja. Za prizadevno delo je bil odlikovan s srebrnim znakom za varnost, zlatim ščitom za varnost ter bronastim znakom civilne zaščite.

Njegovo delo je vedno temeljilo na zakonitosti, profesionalnosti in poštenosti. Spoštuje in upošteva različnost ljudi in njihovo dostojanstvo, prav tako spoštuje človekove pravice in svoboščine. Zaveda se, da v moderni družbi brez razumevanja različnosti, povezovanja in združevanja ter sloge ni garancije za trajnostni razvoj. Je poročen in ima tri odrasle otroke.

Facebook stran kandidata

Na vrh


MARIBOR

Anton Kranjc – kandidat SMC za župana Maribora

anton_kranjc

Anton Kranj je rojen 22.8.1951. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist.

V Mariboru živi od leta 1962. Zadnji dve leti je izjemno zaposlen. Kot sam pravi, se to za upokojenca tudi spodobi. Ima 17 let delovnih izkušenj kot direktor v zdravstvu (Bolnišnica Maribor in Izola), 6 let kot direktor poslovne enote banke v Mariboru, tri leta v industriji (Tovarna kmetijske mehanizacije Muta), bil je tudi direktor medicinsko termalnega centra Fontana v Mariboru. Ostala leta je delal na področju logistike, trgovine in zdraviliško zdravstvene dejavnosti.

Za župana kandidira, ker Maribor potrebuje sanacijo in on to zna. Zna poslušati in slišati. Mariborčanke in Mariborčani potrebujejo njim naklonjeno mestno upravo, redno komunikacijo, ki mora biti zmeraj dvosmerna. Kot župan se bo zavzemal za transparentno poslovanje in oživitev gospodarske dejavnosti. Prav tako želi oživiti življenje v mestu, na Dravi in v parku. Maribor mora biti po njegovem prijazno mesto vsem občanom. Priložnost želi dati kreativnim in inovativnim mladim in vsem, ki lahko prispevajo k razvoju mesta.

Njegov moto je: “Vsak človek je vreden našega spoštovanja.” To uči svoje otroke in vnuke ter tako živi tudi sam. Ima krasne prijatelje iz vseh vetrov in vsak od njih mu daje nekaj unikatnega. Ima pa eno “šibko” točko, kot sam pravi – z njim se ne moreš skregati.

Facebook stran kandidata

Na vrh


MEDVODE

Ivo Rep – kandidat SMC za župana Medvod

ivo_rep

Ivo Rep se je rodil 19. decembra 1959 v Ljubljani, kjer se je tudi šolal. Maturiral je leta 1978 na Gimnaziji Bežigrad. Ima več kot 33 let delovnih izkušenj, pretežno v bančništvu.

Od leta 1989 deluje na področju financiranja podjetij, velikih sistemov, investicijskih in nepremičninskih projektov. Zadnjih 14 let je zaposlen v slovenski banki v tuji lasti, kot samostojni podjetniški svetovalec in produktni vodja. Ima status predavatelja in trenerja poslovne mreže.

V politiko je vstopil, ko je bila ustanovljena Stranka Mira Cerarja, ker je v njenem poslanstvu in programu videl možnost za drugačno Slovenijo. Njegov cilj je, da vsem ljudem, tako tistim, ki so svoje naredili in nam predali produkcijska sredstva, kot tudi tistim, ki so na začetku svoje poklicne in osebne življenjske poti, zagotovi človeka vredno življenje ter jim pomaga uresničevati željo po napredku in boljšem življenju.

Z ženo sta starša dveh skoraj odraslih otrok ter solastnika stanovanjske hiše, v kateri živijo.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


MORAVSKE TOPLICE

Štefan Kodila – Kandidat SMC za župana Moravskih Toplic

stefan_kodila

Štefan Kodila je rojen 3. novembra 1974 v Selu v Prekmurju. Osnovno šolo v Fokovcih in srednjo šolo v Rakičanu je vsa leta opravil z odliko ter prejel številna priznanja iz različnih tekmovanj. Bil je tudi Zoisov štipendist.

Po študiju na ljubljanski Biotehniški fakulteti in kranjski Fakulteti za organizacijske vede si je znanje in izkušnje nabiral v gospodarstvu in drugod. Širok nabor delovnih izkušenj in navad si je začel nabirati že v rani mladosti (zvonar in ključar v znameniti romanski rotundi v Selu). Nekaj let službovanja je opravljal v turizmu, kot projektni vodja in soorganizator absolventskih izletov, pri čemer je veliko prepotoval po Evropi. Bil je soustanovitelj takratnega združenja SAPZ Collegium, takrat in danes največje turistične agencije za mlade v Sloveniji.

Deloval je tudi v invalidsko humanitarni organizaciji oziroma Društvu študentov invalidov Slovenije. V tistih letih so se prebijali iz začetne faze v danes priznano reprezentativno nacionalno invalidsko organizacijo. Pri tem delu so s kolegi imeli veliko stikov z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, z Ministrstvom za šolstvo, Univerzo v Ljubljani in Mestno občino Ljubljana. Pri vseh teh inštitucijah so potrebovali več let, da so zagotovili primerne in evropsko primerljive standarde študija za invalide, na kar je še posebej ponosen.

V društvu še vedno pomaga v svojem prostem času, kot prostovoljec. Leta 2003 je karierno pot začel v zavarovalniški stroki, kjer deluje še danes. Kot eden najuspešnejših posameznikov na področju trženja je kmalu postal direktor ene od pooblaščenih družb pri Zavarovalnici Maribor. Med svojo kariero, ki jo je dolga leta gradil v Ljubljani, Mariboru in Ptuju, je vsa leta držal stik z domačim goričkim okoljem.

Od leta 2006 naprej deluje kot občinski svetnik Občine Moravske Toplice. V lokalnem okolju je uspešno organiziral in vodil večje družabne prireditve in koordiniral delo večjega števila ljudi, kar počne še vedno. Ravno prepoznavnost med ljudmi ga je pripeljala do županske kandidature leta 2010, ko mu je v 2. krogu županskih volitev zmanjkalo vsega 12 glasov za zmago.

Štefan kodila je odločen, pošten, vztrajen in navajen trdega dela. Izkušnje, ki jih je leta pridobival po Sloveniji in tujini, so, poleg njegovih osebnostnih lastnosti in čuta do sočloveka, tiste vrline, zaradi katerih je primeren za opravljanje županske funkcije.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


MUTA

Bogomir Likar – kandidat SMC za župana Mute

bogomir_likar

Bogomir Likar je rojen 6. 10. 1957. Po poklicu je profesor zgodovine in sociologije. Poučuje na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta.

Leta 1981 se je zaposlil na Srednji šoli Muta kot učitelj zgodovine in sociologije. Po desetih letih poučevanja je na prigovarjanje sodelavcev kandidiral za ravnatelja. Postal je ravnatelj in nato 20 let uspešno ravnateljeval.

Kot ravnatelj je vsa leta gradil na dobrih medsebojnih odnosih v kolektivu, kakovosti dela, dobrem počutju dijakov, sodelovanju s starši in okoljem. Hkrati si je, skupaj s svojimi sodelavci, ves čas prizadeval za obstoj in nadaljnji razvoj šole.

V času, ko je bil ravnatelj SŠ Muta, je opravljal tudi delo vodje aktiva koroških srednješolskih ravnateljev. Bil je predsednik skupnosti tekstilnih, frizerskih in oblikovnih šol Slovenije, član predsedstva Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.

Tudi v prostem času je opravljal številne aktivnosti v društvih in odborih občine, poročal je tudi mlade pare in bil sodnik porotnik. Bil je pobudnik ustanovitve namiznoteniškega kluba Muta, njen dolgoletni predsednik in podpredsednik. Občine zgornje Dravske doline so ga izvolile v Svet Koroškega višjega in visokošolskega središča. Sedaj je predsednik lokalnega odbora SMC Radlje ob Dravi.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


NOVA GORICA

Egon Dolenc – kandidat SMC za župana Nove Gorice

egon_dolenc

Egon Dolenc je rojen 20.12.1962 v Prvačini. Po poklicu je poslovodja, zaposlen kot direktor družbe, ki nudi storitve poslovnega svetovanja.

Takoj po zaključku služenja vojaškega roka je bil vpoklican v teritorialno obrambo in aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo, po kateri je prevzel poveljevanje centra za zveze za celotno regijsko pokrajino.

Svojo poklicno kariero je začel na tehničnem področju in sicer v prodaji in marketingu na Telekomu Slovenije (prej PTT), zadnjih šestnajst let pa je deloval kot samostojni podjetnik, pogodbeni svetovalec večjega števila podjetij in obrtne zadruge. V tem obdobju je kot lastnik in direktor vodil uspešno prevozniško podjetje z več kot 120 zaposlenimi, ki je svoji poslovni enoti imelo tudi v Italiji in Franciji.

Poslovanje na tujih tržiščih in poznavanje zakonskih ureditev teh držav ga je privedlo do spoznanja, da lahko tudi sam pripomore k reševanju gospodarske krize, ki pa ni le gospodarska, ampak tudi kriza vrednot.

Ves čas je dejaven tudi v družbenem življenju. Je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Trenutno opravlja naloge v nadzornem odboru Kinološke zveze Slovenije in Ribiške družine Renče. Je predsednik kinološkega Društva za nemške ovčarje Slovenije ter podpredsednik Kinološkega kluba Komen.

Kot državljana Republike Slovenije in kot podjetnika so ga najbolj prepričale programske smernice dr. Mira Cerarja, zato se je udeležil ustanovitvenega kongresa te stranke. Kot aktivni član te stranke in kot župan, bo vse svoje znanje in moči usmeril v trajnostni gospodarski in družbeni razvoj Mestne občine Nova Gorica. Z odgovornim odnosom do sebe in do občanov bo z odločnimi dejanji dokazal, da se Mestna občina Nova Gorica z vsem podeželjem lahko razvije v eno najrazvitejših regij v Sloveniji.

Prosti čas najraje preživlja v družinskem krogu. Je poročen in oče dveh otrok, družbo pa jim delajo trije nemški ovčarji. Rad teče in kolesari.

Na vrh


NOVO MESTO

Mojca Špec Potočar – kandidatka SMC za županjo Novega Mesta

mojca_spec_potocarMojca Špec Potočar je bila rojena leta 1956 v Ljubljani. Po izobrazbi je magistrica ekonomskih znanosti in ima 26 let delovnih izkušenj. Doslej je delovala kot državna notranja revizorka in direktorica. Na osnovi dosedanjih delovnih izkušenj, od tega večino v gospodarstvu v Novem mestu in kot sooblikovalka partnerskega sporazuma in operativnega programa v Svetu vzhodne kohezijske regije v Sloveniji, pozna stanje, možnosti ter priložnosti programskih vsebin v novem programskem obdobju do 2020.

Ključ za realizacijo vseh razvojnih infrastrukturnih in drugih projektov Mestne občine Novo mesto vidi tudi v tem, da je članica vladajoče stranke ter da ima Novo mesto prvič poslanko iz vrst stranke SMC, ki je hkrati tudi predsednica odbora za finance. Napredne ideje in izkušnje bo prenesla v delovanje občinske uprave, da bodo z vzpostavljanjem partnerstev, projektov in timskim delom uspešno črpali evropska sredstva in zagotavljali hitre spremembe v dobrobit občanov.

Pozna tegobe občanov in občank, ker opravlja funkcijo neprofesionalne podžupanje Novega mesta, zato meni, da bo kot županja Novega mesta pripomogla k dvigu kvalitete življenjskega standarda. Z izkušnjami pri vodenju regionalne razvojne agencije bo prispevala k učinkovitejšemu črpanju evropskih sredstev in transparentnemu vodenju projektov.

Je prostovoljka in krvodajalka, zadnjih 8 let pa opravlja častno funkcijo predsednice Območnega združenja Rdečega križa. Je mati dveh otrok, poročena in velika ljubiteljica živali. Že več kot 35 let je tudi kinologinja. V zadnjem času skupaj s psičko, mejno ovčarko, pridno vadita agility. Uživa v sprehodih z družino in s psičko, prosti čas pa si poleg športa in prostovoljstva zapolnim z delom na vrtu in v sadovnjaku.

Facebook stran kandidatke

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


OSILNICA

Sanda Žurga – kandidatka za županjo Osilnice

sanda_zurgaSanda Žurga se je rodila leta 1954 v Tršću na Hrvaškem. Po končani srednji upravni šoli na Reki se je zaposlila na Občini Kočevje v Krajevnem uradu Osilnica. Od leta 1982 naprej je delala na Oddelku za notranje zadeve Občine Kočevje, obenem pa je študirala na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani, ki jo zaradi prezaposlenosti ni dokončala.

Po reorganizaciji državne uprave se je leta 1992 zaposlila na Upravni enoti Kočevje, nakar je leta 1996 sprejela in vodila tajniške posle v novoustanovljeni občini Osilnica. Nazadnje je opravljala dela direktorja občinske uprave v občini Osilnica.

Leta 2010 je bila zaradi bolezni invalidsko upokojena. Spoznala je kaj pomeni v težkih trenutkih imeti ob sebi družino in prijatelje. Takrat si je zadala cilj, da bo delala za skupnost in za sočloveka. Živi v kraju, kjer je pretežen del starejših prebivalcev in zelo malo mladih družin. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami bo pomagala obema starostima skupinama. Je poročena in babica štirim vnukom.

Na vrh


PESNICA

Slavica Klemenčič – kandidatka SMC za županjo Pesnice

slavica_klemencic

Slavica Klemenčič se je leta 1957 rodila na srednje-veliki kmetiji v Slovenskih Goricah. Odraščala je v kmečki družini z dvema bratoma in se naučila pridno delati in prevzemati odgovornost zase in svoje bližnje.

Po srednji šoli je nadaljevala študij na Ekonomsko poslovni fakulteti in ga uspešno zaključila. Med šolanjem in kasneje, v času službovanja, je videla izzive na področju spremljanja in nadzorovanja finančnega poslovanja podjetij.
Sprva se je zaposlila kot finančna inšpektorica na nekdanji SDK. Kasneje so ji ponudili delovno mesto finančne direktorice v podjetju s 600 zaposlenimi. Sprejela je ponudbo, saj je v njej videla poseben izziv in možnost za osebno rast. 13 let kasneje se je zaposlila na delovnem mestu vodje sektorja za nabavo in investicije na Pošti Slovenije.

V želji po izboljšanju znanja angleškega jezika je leta 2000 odšla na 6-mesečno intenzivno usposabljanje na Katoliški akademiji Joliet v Chichagu. Po zadnji zaposlitvi v podjetju Florina, kjer se je ukvarjala s financami in komercialo, je ustanovila lastno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Ob tem se še vedno ukvarja s poslovnim svetovanjem in je prokuristka v dveh podjetjih. S svojimi strokovnimi izkušnjami sodeluje z bankami in občino. Je aktivna članica Društva menedžerk Slovenije in Društva računovodskih delavcev in davčnih svetovalcev.

Vedoželjnost jo je gnala tudi v izobraževanje za razvijanje področja socialnih programov. V tem je videla priložnost za nudenje pomoči različnim skupinam ljudi v lokalnem okolju. Zaveda se, da je zdrav načina življenja osnova za uspešnost v poslovnem življenju, zato aktivno kolesari in smuča. Rada vozi motor. Izhaja iz kmečkega okolja, zato ima zelo rada naravo in živali.

Prepričana je, da lahko kot županja Pesnice s svojimi dosedanjimi delovnimi izkušnjami, znanjem ter značajskimi lastnostmi uresniči pričakovanja vseh občanov.

Facebook stran kandidatke

Na vrh


PIRAN

Romana Kačič – kandidatka SMC za županjo Pirana

romana_kacic

Romana Kačič se je rodila leta 1964 v Trbovljah. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture, z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Diplomirala je na Univerzi v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom arhitekture v Benetkah.

Posebno širok spekter znanja ima na področju urejanja prostora v priobalnem pasu Sredozemlja. Ima številne izkušnje na področju vodenja, koordinacije, projektiranja, svetovanja pri projektih različnih razsežnosti znotraj občinskih, pokrajinskih, deželnih in internacionalnih okvirjev, največkrat v sklopu interdisciplinarnih skupin. Bila je docentka na univerzi v Padovi in Bologni in je avtorica večih znanstvenih publikacij.

V Piranu je z javnimi nastopi, razstavami in dogodki opozorila na uničevanje kulturne dediščine ter podala pobude v smeri njenega varovanja in vrednotenja. Na temo manj znanega Pirana pripravlja multidisciplinaren umetniški dogodek na tematiko odprtega in zapuščenega javnega prostora v manj znanem delu starega mestnega jedra.

Sodelovala je pri izboljšavi dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter pri študentskih delavnicah in javni tribuni o prostorskem razvoju Portoroža. Leta 2012 ji je Krajevna skupnost zgodovinskega jedra Piran kot zaslužni meščanki podelila priznanje “Sonček Pirana”. Je prvonagrajenka Ex aequo 2014, natečaja »Skladišča soli v 21. stoletju«.

Povabilo za župansko kandidatko je sprejela zato, da bi na etičnih in moralnih osnovah, ki jih podpira Stranka SMC, skupaj z aktivnim sodelovanjem občanov oblikovala vizijo razvoja, ki bo temeljila na upravljanju izjemnih naravnih in kulturnih danosti. Pirana s solinami in zaledjem kot del obalnega pasu Severnega Jadrana in Jadransko-Jonske navezave. V piransko občino bi rada privabila nove stalne prebivalce ter tako občanom kot turistom zagotovila višjo kvaliteto bivanja.

Biti župan je po njenem mnenju poslanstvo skrbeti za ljudi in prostor. Z možem imata šestnajstletnega sina in osemletno hčerko.
Kjerkoli živi, radovedno spoznava ljudi in pravo identiteto okolja, odkriva in prevzema znanja navezana na obrti, običaje in gastronomijo. Letos je pridobila izpit za voditelja čolna, saj z družino obnavljajo staro leseno barko. Je ljubiteljica celoletnega plavanja v morju, različnih zvrsti plesa in kolesarjenja. Kot hobi jo privlačijo fotografija, film, znanost in inovacije, področje novih dognanj v astronomiji in mikrobiologiji, spoznavanje avtohtonih rastlin in eksperimentalna elektronska glasba.

Kreativno in pozitivno razmišljanje na vseh področjih je njeno vodilo za način življenja in dela.

Facebook stran kandidatke

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


POSTOJNA

Branko Milharčič – kandidat SMC za župana Postojne

branko_milharcic

Branko Milharčič, univerzitetni diplomiran ekononist, je rojen Postojnčan. Po končani osnovni šoli in gimnaziji je zaključil študij na Visoki ekonomsko komercialni šoli, smer zunanja trgovina in komerciala. Prvo zaposlitev je poiskal doma, v podjetju Liv Postojna, kjer je od leta 1974 do 1985 napredoval od analitika v nabavnem sektorju do vodje gospodarsko računovodskega sektorja, v letih najhitrejše rasti prodaje pa so mu zaupali vodenje prodajnega sektorja.
V naslednjem desetletju je bil zaposlen pri mednarodnem podjetju Slovenijales Ljubljana, kjer je bil kot podpredsednik SK Products Corp. , odgovoren za montažno tovarno v mestu Alsip v zvezni državi Illinois.

Z mednarodnimi izkušnjami se je leta 1996 vrnil iz ZDA in 1997 prevzel vodenje delniške družbe Liv Postojna.
Pod njegovim vodstvom se je d.d. iz enovite družbe reorganizirala v koncern s petimi odvisnimi družbami in beležila skoraj 70% rast prodaje. Leta 2003 se je za leto dni ponovno vrnil v ZDA, kjer je bil kot podpredsednik družbe STR, Inc.dba Kymco zadolžen za reorganizacijo divizije in strateški razvoj. Po vrnitvi v Slovenijo je od leta 2004 do letošnjega februarja delal na vodilnih mestih v družbi Kolektor Koling, ki je del idrijskega koncerna Kolektor.

Bogate poslovne izkušnje je v času svoje kariere obogatil z izobraževanjem in delom v poslovnih združenjih, med drugim je tudi presojevalec sistema ISO 9001 in sistema za ravnanjem z okoljem ISO 14001. V domačem okolju si je ustvaril družino, ki mu pomeni osnovno vrednoto, motivacijo, zatočišče in podporo vsem aktivnostim v življenju. Je oče dveh odraslih hčera ter ponosni stari oče vnuka in treh vnukinj. Odlikuje ga strpnost do drugih ver, drugače mislečih in pripadnikov drugih narodov. Verjame v enakopravnost obeh spolov, v enakost vseh pred zakonom, v red in tudi v odgovornost vsakega posameznika zase, za svoja dejanja in posledice dejanj.

Kot občinski svetnik je bil v zadnjem mandatu dejavno vpet v družbeno življenje v občini. Dragocene izkušnje iz gospodarstva ter osebne vrednote bi prinesle drugačen pogled na vodenje Občine Postojna.

Spletna stran kandidata

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


PUCONCI

Martina Horvat – kandidatka SMC za županjo Puconcev

martina_horvat

Martina Horvat se je rodila leta 1966 v Mariboru. Je diplomirana medicinska sestra. Dela v Zdravstvenem domu Murska Sobota v patronažni službi in končuje magistrski študij na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Že od nekdaj je družbeno aktivna.

Njeno delo je več kot poklic in izkušnje, ki jih je ob tem pridobila, ji bodo izvrstna popotnica, ki jo bo vodila kot županjo občine Puconci. Funkcijo županje razume kot veliko priložnost še naprej pomagati in delati za dobro ljudi. Zanjo je na prvem mestu človek oziroma občan in skrb za njegovo dobro.

Leta 2009 je postala članica razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje RS. Bila je tudi članica delovne skupine za pripravo Nacionalne strategije razvoja dolgotrajne oskrbe pri Ministrstvu za zdravje RS in delovne skupine za pripravo predloga Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020.

Sodeluje v projektu Nacionalnega inštituta za javno zdravje »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa odkrivanja in podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije« ter projektu Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju s krajšim nazivom »Skupaj za zdravje«. Sodelovala je tudi v projektu Razvoja paliativne oskrbe v Pomurju in širše ter v projektu Sastipe – Zdravje, katerega namen je bila promocija zdravja in preventive med romsko populacijo.

Je članica in koordinatorica delovanja Civilne iniciative za okolju prijazno izgradnjo daljnovoda Murska Sobota – Mačkovci. Skupaj z ostalimi krajani se že desetletje bori za sodobno, ljudem in naravi prijazno izgradnjo daljnovoda.

Od leta 2010 je članica ekspertne skupine projekta Aktivno državljanstvo Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev. V obdobjih 2006-2010, 2010-2014 je bila članica Odbora za družbene dejavnosti občine Puconci. Leta 2011 je sooblikovala in sodelovala pri izvajanju pilotnega projekta vabljenja v program SVIT (program za zgodnje odkrivanje raka). 2013 je nastopila drugi mandat predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. 2011 je prejela priznanje Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


SLOVENSKE KONJICE

Aleksandra Tehovnik – kandidatka SMC za županjo Slovenskih Konjic

aleksandra_tehovnik

Aleksandra Tehovnik je rojena 10. oktobra 1974 v Ljubljani. Na Dunaju je končala dvoletni intenzivni program petja, plesa in igre na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost ter študij političnih ved v kombinaciji z angleščino in sociologijo.

Svojo kariero je začela kot moderatorka oddaje Donavski dialog na avstrijskem radiu Ö1 ORF. Med leti 1999 in 2005 je opravljala novinarska dela za POP TV in Slovensko tiskovno agencijo.

Leta 2002 je opravljala prakso pri Organizaciji združenih narodov na Dunaju v Pisarni za nadzor drog in preprečevanje kriminala. Istega leta je začela delati v oddelku za stike z javnostjo v Raiffeisen Krekovi banki v Mariboru.

Leta 2004 je za Berlitz, Hofer in SIC – Slovenjske Konjice prevajala, lektorirala in poučevala slovenščino in nemščino. Med leti 2005 in 2009 je delala za slovenski prevajalski oddelek v Evropskem parlamentu v Luksemburgu.

Je poročena in ima tri otroke. Njeni konjički so petje, igranje klavirja in ples. Njena življenjska zaveza je: nikoli se ne nehati učiti, pogumno naprej.

Facebook stran kandidatke

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


ŠKOFJA LOKA

Jožica Vavpotič Srakar – kandidatka SMC za županjo Škofje Loke

jozica_vavpotic_srakar

Jožica Vavpotič Srakar se je rodila 28.10.1963 v Kranju. Gimnazijo je obiskovala v Škofji Loki. Šolanje je nadaljevala na ljubljanski ekonomski fakulteti, kjer je pridobila naziv magistra ekonomskih znanosti.

Del podiplomskega študija je opravljala na Univerzi Bocconi v Milanu. V času študija se je preko organizacije AISEC udeležila delovne prakse v Nemčiji, kasneje je pripravništvo opravljala še v multinacionalki Hewlett-Packard, na Dunaju, v Avstriji.

Po poklicu je finančnica, specialistka za prestrukturiranje in optimizacijo poslovnih procesov. Ima 25 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih mestih v gospodarstvu, bančništvu in financah. Aktivno govori angleško, nemško in srbohrvaško, pasivno pa tudi francosko.

Med njene aktivnosti spada funkcija sodnice porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Je članica Rotary cluba Škofja Loka, upravnega odbora Alumni ljubljanske Ekonomske fakultete in delovne skupine za pripravo finančne zakonodaje. Je avtorica več strokovnih člankov s področja financ in bančništva.

V Škofji Loki vodi različne akcije za otroke s posebnimi potrebami, sodeluje tudi pri drugih prostovoljnih in dobrodelnih akcijah. Več let je bila članica in predsednica sveta staršev osnovne šole.

Za županjo Škofje Loke kandidira, ker jo moti čedalje več malenkosti v vsakdanjem okolju in življenju. Po njenem je čas, da vsakdo postane aktiven občan. Ljudje o njej pravijo, da je s svojo trdno voljo in vztrajnostjo pozitiven zgled ostalim, da se da premakniti zadeve na bolje.

Je poročena, mati dveh otrok, živi v Retečah pri Škofji Loki. Njeni hobiji so tek, hribi in planinarjenje. Še posebej je ponosna na svoj lanskoletni podvig, saj je osvojila najvišji vrh Afrike, 5895 m visoki Kilimandjaro.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


TIŠINA

Tibor Cigut – kandidat SMC za župana Tišine

tibor_cigut

Tibor Cigut je bil rojen 5. 6.1959 v Murski Soboti. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je zaposlil na takratni Skupščini občine Murska Sobota.

Po opravljenem strokovnem izpitu na Sekretariatu za pravosodje RS je bil imenovan za predsednika Občinskih komasacijskih komisij za območje tedanje Skupščine občine Murska Sobota (sedaj UE Murska Sobota).

Od leta 2003 do 2005 je bil vodja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za območje Prekmurja, od leta 1995 do 2006 pa je bil direktor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota in hkrati štiri mandate direktor Javnega stanovanjskega sklada MO Murska Sobota.

Od leta 2006 je samostojni podjetnik, lastnik ter direktor podjetja CITIS, ki se ukvarja s pravnim svetovanjem. Opravlja različne pravne storitve. Je tudi sodni cenilec za kmetije in kmetijska zemljišča.

Zaradi narave dela, ki ga opravlja, je opravil kar nekaj dodatnih izobraževanj. Med drugim je opravil izpit za sodnega cenilca kmetij in kmetijskih zemljišč ter izpit za Nadzorne svete. Za mandat 2010-2014 je bil imenovan za predsednika nadzornega odbora Občine Tišina. Zelo dobro pozna sistem delovanja lokalne samouprave na podlagi dolgoletnih bogatih izkušenj.

Na vrh


TRBOVLJE

Tadej Špitalar – kandidat SMC za župana Trbovelj

tadej_spitalar

Tadej Špitalar je rojen 7.7.1980 v Trbovljah. Je oče petletnega sina in diplomirani varstvoslovec z odliko na Fakulteti za varnostne vede. Trenutno končuje magistrski študij poslovnih ved na Fakulteti za komercialne in poslovne vede.

Od 2011 je direktor družinskega podjetja INFO TIS d.o.o., ki se ukvarja z informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo in storitvami.

V času študija se je, vzporedno ob delu, posvečal športnemu letalstvu in poleg licenc športnega pilota, leta 2005 pridobil še pooblastilo inštruktorja letenja. Od leta 2013 deluje kot inštruktor letenja v Pipistrelovi akademiji.

Bil je ustanovni član in predsednik Športnega društva Kum Fly, ustanovni član in podpredsednik Kluba zgodovinskih letal Minima ter sekretar Aerokluba Zagorje ob Savi.

Udeleževal se je izmenjave dijakov v Zvezni republiki Nemčiji, prepotoval dobršen del Zahodne in Vzhodne Evrope in celotno Rusko federacijo. Govori angleško, rusko in nemško.

V prostem času rad igra košarko, kolesari in kot mednarodni vodnik vodi delavnice nordijske hoje.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


VELENJE

Matej Jenko – kandidat SMC za župana Velenja

matej_jenko

Matej Jenko je rojen leta 1967 v Slovenj Gradcu. Je univerzitetni diplomiran ogranizator dela – informatik in inženir elektrotehnike. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Velenju. Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo je z odliko zaključil študij elektrotehnike. Za tem je z odliko zaključil študij na kranjski Fakulteti za organizacijske vede.

Na podiplomskem študiju informatike, na Fakulteti za organizacijske vede Kranj, ima opravljene še vse izpite na magistrskem študiju.

Od februarja 1996 sodeluje s podjetjem TechnoSoft, kjer je bil sprva zaposlen. Od leta 1998 do 2006 je bil zaposlen na Šolskem centru Velenje. Leta 2000 je postal samostojni podjetnik in se ukvarja s svetovanjem na področju informacijskih tehnologij za mala in srednje velika podjetja.

V letu 2005 je s pomočjo prijateljev ustanovil Rotary klub v Velenju in postal njegov ustanovni predsednik. Kot direktor podjetja J-Lab je v letih od 2008 do danes implementiral več različnih projektov.

Ves čas svojega življenja je aktivno vpet v družbeno in socialno okolje, kot nekdanji predsednik Šaleškega študentskega kluba, tabornik – vodnik, taborovodja. Je habilitiran predavatelj na Fakulteti za komercialne in poslovne vede in Abituri ter bil tudi predavatelj na Ljudski univerzi Velenje.

Med drugim je večletni skrbnik Varne hiše v Velenju, pobudnik projekta Slovenska čebelarska šola v Kambodži, predsednik gobarskega društva Marauh Velenje in organizator večih javnih prireditev ter predavanj.

Prepotoval je več kot 50 držav po svetu in si pridobil ogromno izkušenj na različnih strokovnih in kulturnih področjih ter na področju medosebnih odnosov. Tekoče govori angleško in srbohrvaško, pogovorno pa tudi nemško in francosko.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


VOJNIK

Dušan Horvat – kandidat SMC za župana Vojnika

dusan_horvat

Dušan Horvat se je rodil 8.1.1960 v Celju. Je gradbeni inženir in dela kot vodja projekta v gradbenem podjetju Nivo Celje, kjer opravlja delo rečnega nadzornika.

Že od mladinskih let je aktiven na družbenem in političnem področju. Več kot dvajset let je predsednik Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo ter član večih društev. Kar dvanajst let je bil predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo, zadnje tri mandate je občinski svetnik.

Spoštuje vsakega človeka, ki pošteno dela, se trudi po svojih močeh, ne da bi za dosego cilja prednostno izpostavljal svojo osebno korist.

Živi z družino v hiši na Gojki v Frankolovem. Je poročen in ima dva sinova. Z družino se vsako leto trudijo, da v svojem vinogradu pridelajo kar najbolj kvalitetno žlahtno kapljico.

Facebook stran kandidata

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


ZAGORJE OB SAVI

Gašper Koprivšek – kandidat SMC za župana Zagorja ob Savi

gaspar_koprivsek

Gašper Koprivšek se je rodil leta 1982 v Zagorju. Po zaključenem univerzitetnem študiju politologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, je vpisal doktorat iz razvojnih študij.

Svoje prve delovne izkušnje, predvsem v različnih industrijskih in izvoznih podjetjih, je začel nabirati že v študentskih letih. Takrat je bil tudi zelo aktiven v nekaterih družboslovnih in proevropskih mladinskih združenjih. Novejša zgodovina in aktualni družbeni dogodki so ga zanimali že kot otroka.

Od svojega 25. leta do danes je delal v politiki, gospodarstvu in tudi v diplomaciji. Je strokovnjak na področjih regionalnega razvoja, evropskih zadev, gospodarske diplomacije in razvoja poslovanja na globalnih trgih. Zadnji dve leti deluje kot uspešen podjetnik. Ukvarja se z analizo globalnih trgov, zastopanjem evropskih podjetij na azijskih trgih in zastopanjem azijskih podjetij na trgih Evropske unije.

Že več let je aktiven tudi v lokalni politiki. S svojimi izkušnjami in strokovnostjo na različnih področjih želi v domače Zagorje, ki mu proces družbene in gospodarske tranzicije ni prizanesel, vnesti svež duh 21. stoletja. Pri vodenju občine bo sodoben in proaktiven pristop združil s pregovorno knapovsko odločnostjo in trmo, ki živi tudi v njegovem karakterju.

Živi na Izlakah s svojo partnerko in dveletno hčerko, ki mu predstavljata trden pristan in sta navdih za vse njegove aktivnosti.

Facebook stran lokalnega odbora

Na vrh


ZREČE

Špela Sovič – kandidatka SMC za županjo Zreč

spela_sovic

Špela Sovič je bila rojena leta 1978 v Celju. Po poklicu je doktorica dentalne medicine. Leta 2003 je uspešno zaključila študij na ljubljanski Medicinski fakulteti. Pri izbiri študija jo je vodila želja pomagati ljudem.

Svoje delo opravlja strokovno, zavzeto in odgovorno.  S svojimi pacienti vedno vzpostavi odnos medsebojnega zaupanja in jih spoštuje, zato jo številni cenijo in se vedno znova vračajo k njej.

Meni, da Občina Zreče ne deluje transparentno in odgovorno. Njena kandidatura na prihajajočih lokalnih volitvah izhaja iz želje, da bi v Zrečah prevladala pravičnost, strpnost in vzajemnost. Meni, da je čas za nov začetek. Kot županja bo delovala tako, da vsem občanom Zreč omogoči človeka dostojno življenje.

Facebook stran kandidatke

Na vrh