Znova več sredstev za raziskovalno dejavnost

V času finančne in gospodarske krize so bila javna sredstva za financiranje znanosti močno skrčena, kar je področje znanosti in raziskovanja postavilo v neenakopraven položaj. Naša vlada je trend upadanja sredstev za znanost zaustavila.

Povečujejo se sredstva na področju znanosti ter za visokošolsko dejavnost, ki vključuje znanstveno raziskovanje, slovenska znanost je po 25 letih vključena v CERN in ESA ter obsežneje vključena v ERA-NET iniciative, posebno pozornost pa namenjamo tudi financiranju mladih raziskovalcev.

Najnovejši podatki SURS.