Ministrica Kolarjeva s sodelavci predstavila predlog zdravstvene resolucije 2015-2025 strokovni javnosti in poslancem; premier dr. Cerar podprl nov korak zdravstvene reforme

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na Brdu pri Kranju skupaj z ekipo strokovnjakov prvič predstavila predlog Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 zdravstvenim delavcem in poslancem. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je poudaril, da je resolucija pomemben korak v procesu zdravstvene reforme, ki poteka. “Ne sme pa postati revolucija,” je dejal, graditi moramo na tem, kar že imamo, in izrazil spoštovanje vsem, ki delajo v zdravstvu.

Resolucija je strateški dokument, vizija, za prihodnjih deset let, zaveza, ki bo dogovorjena na politični ravnij, je vlogo resolucije opredelila ministrica in napovedala, da bo celoten proces prenove zdravstva dolgotrajen in postopen. Zdravstveni sistem je dober, je tudi Kolarjeva tako kot uvodoma že predsednik vlade, vendar ga moramo nadgraditi, izboljšati.

S takšno oceno se je strinjal tudi dr. Charles Norman z Evropskega observatorija za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik. Slovenski zdravstveni sistem je krizo dobro prenesel, drugod po Evropi je bilo precej hujše, je dejal. Sistem je trden, vendar ima pomanjkljivosti, še bolj pa je potrebno predvideti, kaj se bo dogajalo. Preproste rešitve ponavadi niso dovolj, enostavna načela pač. Opozoril je na posledice staranja in hkrati na potencial starejših ljudi. Močno je poudaril negativne posledice pretirane uporabe sladkorja in maščob, ki so, kot je dejal, primerljive s posledicami kajenja.

Ministrstvo za zdravje bo Resolucijo podrobneje vsebinsko predstavilo na novinarski konferenci sredi tedna, javna razprava bo potekala do sredine avgusta.

VSEBINSKI POUDARKI IZ RESOLUCIJE:

Za zdaj so ministrica Kolarjeva, dr. Tit Albreht z Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS in državna sekretarka Nina Pirnat okvirno predstavili ključne cilje.

“Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025  želimo sprejeti politično zavezo, ki bo z ukrepi na področju zdravstva zagotovila boljše zdravje in blagostanje za vse, zmanjšanje neenakosti v zdravju, optimizacijo zdravstvene oskrbe v smislu dostopnosti do enako kakovostne in varne oskrbe, uspešnost zdravstvenega sistema ob večji pravičnosti ter ohranjanju solidarnosti in finančno vzdržnost.

Poglavitni izzivi na področju zdravja in zdravstvenega varstva v Sloveniji, s katerimi se družba danes spopada, so naraščanje bremen kroničnih bolezni in tistih, ki so odvisni od tuje pomoči, povečevanje neenakosti v zdravju, grožnje zdravju, ki jih predstavljajo nove nalezljive bolezni , odpornost mikrobov na zdravila, agensi iz okolja, ekonomska kriza in povečevanje izdatkov zaradi naglega razvoja novih medicinskih tehnologij ter vedno večja pričakovanja in potrebe pacientov .

Univerzalnost, solidarnost, pravičnost financiranja, odgovornost, dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene oskrbe ostajajo poglavitne vrednote zdravstvenega sistema tako pri nas kot v drugih državah EU

Z resolucijo želimo ohraniti dostop do zdravstvenega varstva za vse in ohraniti solidarnost, ki pa je tesno povezana s finančno ureditvijo nacionalnih zdravstvenih sistemov. Nadaljnji pomemben cilj je ohranjanje enakosti dostopa ne glede na etnično pripadnost, spol, starost, socialni status ali sposobnost plačila. Pomembna je tudi pravičnost financiranja, torej da denar za zdravstvo zbiramo skladno s svojimi zmožnostmi, na primer progresivno v odvisnosti od dohodka.

Za doseganje opisane razvojne vizije bomo do leta 2025 v Sloveniji izvajali aktivnosti in ukrepe na naslednjih štirih prednostnih področjih razvoja:

  • krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanja bolezni
  • optimizacija zdravstvene oskrbe
  • povečanje uspešnosti zdravstvenega sistema
  • pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva

Več o zdravstveni resoluciji lahko preberete na spletni strani ministrstva za zdravje