Zdravstvena reforma korak naprej, skupaj s finančno sanacijo javnih zavodov

V sklopu redne seje Državnega zbora so poslanci potrdili interventni zakon, ki predvideva 136 milijonov za pokritje primanjkljaja bolnišnic. “Le ta se je ustvarjal dolga leta in je posledica preteklih ukrepov, ko so se težave reševale tudi na račun pacientov” je v današnji razpravi opozoril poslanec Branko Zorman. Poslanci so v drugem branju potrdili tudi spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti koncesij ne ukinja, saj javne zdravstvene službe v okviru javnih zavodov same ne morejo zagotavljati vseh storitev. Ukinja pa se pretekla slaba praksa podeljevanja koncesij. Uvajamo pregledno in enotno podeljevanje koncesij, “v ospredje pa je postavljen pacient in širši javni interes, ne pa interes posameznikov, kot je to omogočeno danes in že vrsto let,” je izpostavila poslanka Vlasta Počkaj. Koncesije v zdravstvu se bodo po novi ureditvi lahko podelile le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, podaljšati pa jih bo možno še za 15 let, vendar le če bodo dopolnjevale javno zdravstveno mrežo.

Novela Zakona o pacientovih pravicah, ki se je tudi obravnavala v sklopu redne seje Državnega zbora, prinaša boljši pregled nad vodenjem čakalnih seznamov, boljši nadzor nad vodenjem teh seznamov in ne nazadnje uvaja odgovornost tako izvajalcev kot pacientov pri naročanju, kar bo posredno tudi pripomoglo k skrajševanju čakalnih vrst.