Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju ima podporo SMC

Poslanke in poslanci SMC so na ponovnem glasovanju potrdili predlagane spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju, saj le te pomenijo korak naprej na področju stanovanjske politike.

Državni zbor je pred manj kot enim tednom sprejel novelo Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Levica. Glavne spremembe, ki so bile tudi razlog, da je Državni svet izglasoval veto na zakon, se nanašajo na omejitev najvišje provizije za nepremičninsko posredovanje pri najemni pogodbi ter na omejitev višine dejanskih stroškov, ki jih lahko nepremičninska družba zaračuna naročniku. Poleg tega pa zakon predvideva tudi uskladitev z evropsko zakonodajo. Po mnenju predlagatelja naj bi predlagane spremembe glede provizij in dejanskih stroškov pripomogle k boljši dostopnosti stanovanj.

Državni svet je zahtevo, da poslanci o predlogu zakona ponovno odločamo, utemeljil s pomisleki, da predlagane spremembe v preveliki meri posegajo v svobodno gospodarsko pobudo ter izrazil skrb, da se bo zaradi dodatnih omejitev zmanjšalo število najemnih poslov, kar bi posledično povzročilo bistveno nižjo pravno varnost potrošnikov. Državni svet opozarja tudi na možnost povečanja nelegalnega oddajanja stanovanj ter posledičen izpad davčnih prilivov. V luči tega velja opozoriti, da je že sedaj v Sloveniji skoraj četrtina stanovanj oddanih nelegalno – tako je stanje opisano v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje od 2015 do 2025, ki je bila sprejeta konec leta 2015.

V SMC smo že ob sprejemanju zakona izrazili določene pomisleke v zvezi s predlaganimi spremembami, saj direktne povezave med tovrstno dodatno regulacijo nepremičninskega posredovanja in večjo dostopnostjo najemniških stanovanj ne vidimo. Treba se je zavedati, da je bistven problem, s katerim se srečujemo, cenovna dostopnost stanovanj. To se nanaša zlasti na višino najemnine. S tem razlogom velja biti previden pri napovedovanju učinkov predlaganih sprememb v smislu večje dostopnosti stanovanj.

Ne glede na vse v SMC pozdravljamo cilj, ki ga rešitve zakona predvidevajo, saj bi te rešitve lahko prispevale k večji stanovanjski varnosti najemnikov ter k spodbujanju dolgoročnejše oddaje in najema stanovanj. Dejstvo pa je, da to predstavlja le del reševanja problematike na področju stanovanjske politike. Ta je bila, žal, v preteklosti deležna premalo pozornosti in čas je, da to spremenimo.