Zakon o spodbujanju investicij bo odprl nove investicijske priložnosti domačim in tujim vlagateljem

Kakovostna in usposobljena delovna sila, inovacijske zmogljivosti in strateška geografska lega dela naše gospodarsko okolje vse bolj zanimivo, s prihodom imen svetovnega gospodarstva v času vlade dr. Mira Cerarja pa se povečuje povpraševanje po delovni sili. Pomemben mejnik na področju privabljanja tako domačih kot tujih investicij tokrat predstavlja nov Zakon o spodbujanju investicij, ki so ga na 38. seji Državnega zbora sprejeli poslanke in poslanci. Z njim se prvič izenačuje domače in tuje investitorje ter postavlja pogoje in merila, ki jih bo moralo izpolnjevati podjetje, če bi želelo pridobiti eno izmed oblik pomoči države, ki jih predvideva zakon.

V primeru strateških naložb zakon kot skrajni ukrep predvideva tudi razlastitev za namen pridobivanje nepremičnin, potrebnih za te vrste investicije, pri čemer bo moralo biti jasno določen razlastitveni namen za strateško investicijo, v kolikor bo za to izkazana javna korist. Vlada bo tako po predlogu zakona morala opraviti tehtanje upravičenosti posega v zasebno lastnino ter hkrati utemeljeno izkazati ugotovite, da je strateška investicija v javnem interesu, ki pospešuje gospodarsko rast in zaposlovanje, skladen regionalen razvoj, ki bo vseboval utemeljitev, da je razlastitev sorazmerna s posegom v zasebno lastnino.

Kot je ob sprejemu zakona izpostavila predsednica parlamentarnega odbora za gospodarstvo in poslanka Andreja Potočnik, ”zakon po predlogu poslanske skupine SMC med temeljna merila uvršča tudi prispevek investicije k prehodu v krožno gospodarstvo na osnovi naravnih virov, ki povzročajo nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo proizvodnjo z nižjim ogljičnim odtisom, s čimer sledimo trendom na področju nižanja emisij toplogrednih plinov«.