Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic v središče postavlja imetnike pravic

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo osnutek predloga zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Tako bo samostojni zakon urejal kolektivno upravljanje avtorskih pravic; transparentnost poslovanja kolektivnih organizacij, njihovo boljše upravljanje in delovanje. “Predlog zakona v središče postavlja imetnike pravic tako, da jim daje večjo zaščito ter več možnosti, da aktivno sodelujejo pri upravljanju kolektivnih organizacij,” je izpostavila državna sekretarka na MGRT mag. Margareta Guček Zakošek. Osnutek bo v razpravi do konca septembra.

Spremembe zakonodaje na tem področju narekuje evropska direktiva, ki jo morajo države EU v svoj pravni red vnesti do aprila 2016. Predlog zakona v središče daje imetnike pravic na način, da jim daje večjo zaščito ter več možnosti, da aktivno sodelujejo pri upravljanju kolektivnih organizacij. Predlog ohranja kolektivno upravljanje pravic, ena glavnih usmeritev predloga Zakona pa je povečevanje transparentnosti in odgovornega delovanja kolektivnih organizacij. Predlog tudi odpravlja monopol na področju upravljanja avtorskih in sorodnih pravic ter odpravlja možnost konflikta interesov.

Za najbolj množične primere uporabe avtorskih del bo enako kot doslej ostalo obvezno kolektivno upravljanje, pri čemer osnutek zakona predvideva tudi nekaj izjem. Vsaka kolektivna organizacija bo imela skupščino, nadzorni odbor in poslovodstvo, vsi njeni člani pa pravico do sodelovanja in pravico do glasovanja na skupščini, prek katere bodo lahko vplivali na sprejem ključnih odločitev. Osnutek zakona med drugim daje pravico manjšini članov do sklica skupščine, manjšina članov bo lahko zahtevala tudi posebno revizijo za pregled posameznih poslov organizacije.

Predlog določa tudi način delitve avtorskih honorarjev in predvideva možnost oblikovanja namenskih skladov za spodbujanje kulturnoumetniškega ustvarjanja. Vsebuje tudi pravila za sestavo in revizijo letnih poročil, ki jih bodo kolektivne organizacije morale posredovati Ajpesu za javno objavo.

Državna sekretarka na MGRT mag. Guček Zakošek pričakuje intenziven odziv vseh deležnikov: “Do aprila 2016, ko bi zakon zaradi uvedbe omenjene Direktive EU moral nastopiti v veljavo, imamo še veliko časa, da ga kar najbolj uskladimo s širšo javnostjo. Tako bodo v sklopu javne obravnave in še kasneje, pred medresorksim usklajevanjem, organizirani mnogi sestanki z vsemi deležniki, ki se jih omenjeni predlog dotika z namenom, da bi uskladili predlog tako, da bo kar najbolj primeren tudi za naš, slovenski prostor.”

Dodaja, da brez tega, da končno uredimo upravljanje avtorskih pravic (s predlogom posebnega Zakona), ne moremo urediti še bolj pomembnega dela, to je Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ki je tudi potreben temeljite prenove, če naj bo spodbuda napredka. “Živimo v globalnem in digitaliziranem in te vsebine so še veliko pomembnejše od tehnike kolektivnega upravljanja,” zaključi sekretarka.

Predlog zakona najdete TUKAJ

Predlog tudi odpravlja monopol na področju upravljanja avtorskih in sorodnih pravic ter odpravlja možnost konflikta interesov