Zaključen krog regijskih srečanj SMC po Sloveniji: Čaka nas delovna jesen

Zaključil se je krog regijskih srečanj lokalnih odborov SMC po Sloveniji, ki so potekala v Murski Soboti, na Jesenicah, v Ajdovščini, Kočevju, Celju, v Grosupljah in v Mariboru. Na sedmih sestankih, ki jih je vodil namestnik generalnega sekretarja stranke SMC Horst Hafner, so sodelovali predsedniki in ostalih predstavniki lokalnih odborov, regijski koordinatorji SMC in tudi poslanci in poslanke iz lokalnih okolij. Srečanja so se začela 17. avgusta v Murski Soboti, cilj vseh pa je bil pregled dela v prvem letu ter zastavljanje novih ciljev in aktivnosti v prihajajoči jeseni oziroma letu.

Srečanja so se nadaljevala 24. avgusta na Jesenicah, kjer so se dobili predsedniki lokalnih odborov regijske skupine 2, ki pretežno obsega območje Gorenjske. Prisotni so bili predstavniki vseh sedmih lokalnih odborov, pridružili pa so se jim tudi štirje poslanci SMC: poslanka Irena Kotnik, Maruša Škopac, Andreja Potočnik ter poslanec Kamal Izidor Shaker. Srečanje se je pod vodstvom namestnika generalnega sekretarja Horsta Hafnerja odvijalo v prijetnem, konstruktivnem in delovnem vzdušju.

Pregledali  so delo lokalnih odborov v prvem letu delovanja in ugotovili, da je bilo že veliko narejenega. Najbolj so se izkazali pri izvajanju infrastrukturnih projektov v lokalnih okoljih, kot so gradnja in sanacija cestne infrastrukture, dejavni so bili tudi pri projektih prehrambene aktivnosti ter zagotavljanju pogojev za otroke s posebnimi potrebami. Izpostavili so tudi napore povezane z implementacijo Zero Waste strategije ravnanja z odpadki. Okoli skupnih projektov se je zgradilo vsebinsko sodelovanje med lokalnimi odbori, katerega rezultat so boljši življenjski pogoji in razvoj v lokalnih skupnostih, ne glede na strankarsko in drugo pripadnost.

Naslednji dan je sledilo srečanje v Ajdovščini, kjer so se sestala vodstva lokalnih odborov SMC celotne primorske in notranjske regije. Okrog 30 predsednic in predsednikov LO je razpravljalo o notranji organiziranosti stranke, pa tudi o nekaterih aktualnih dogodkih v državi. Ob bližnji prvi obletnici lokalnih volitev so ocenili, da so bili kot regija uspešni. Stranka SMC ima sicer v regiji štiri ​podžupane: v Izoli, Sežani, Pivki in Postojni, ter 46 občinskih svetnikov. Pri delu v občinah dobro sodelujejo s poslanci Tilnom Božičem, Markom Ferlugo, mag. Lilijano Kozlovič, Eriko Dekleva ter mag. Tanjo Cink.

V sredo 26. avgusta so se predsedniki, namestniki in sekretarji lokalnih odborov regijske skupine 3, srečali v Kočevju. Regija obsega lokalne odbore Vrhnika, Brezovica, Ljubljana, Škofljica, Ribnica in Kočevje. Iz Lokalnega odbora SMC Kočevje so bili prisotni Božidar Peteh, Marjan Blatnik, Jasna Vesel, iz Lokalnega odbora Škofljica Mateja Vidrajz, iz Lokalnega odbora Ljubljana Nejc Brezovar, Mojca Frank iz Lokalnega odbora Vrhnika in Marko Čuden iz Lokalnega odbora Brezovica. Prisoten je bil tudi poslanec SMC dr. Mitja Horvat. Skoraj celotno regijsko skupino zaznamuje problematika lesne industrije, kakor tudi problematika povezana z velikimi zvermi in divjadjo, hkrati pa je južni del območja podvržen depopulaciji in brezposelnosti. Predstavniki lokalnih odborov so iz svojih zornih kotov orisali dosedanje napore povezane z omenjenimi temami, kakor tudi načrte za delovanje v naslednjem letu. Poslanec SMC dr. Mitja Horvat je prav tako tvorno sodeloval pri razpravi, udeležencem pa je predstavil tudi delovanje državnega zbora in posameznih odborov.

Konec tedna v petek 28.8.2015 je Lokalni odbor Celje gostil predsednike lokalnih odborov ter občinskih koordinatorjev regijske skupine 5, ki obsega Savinjsko in Šaleško dolino, Celje ter Kozjansko in Zasavje. Srečanja sta se udeležili tudi poslanki SMC-ja Anita Koleša ter Janja Sluga, vse prisotne pa je nagovoril namestnik generalnega sekretarja Horst Hafner, ki je skupaj z regijsko koordinatorko lokalnim odborom predstavil smernice prihodnjega delovanja ter jim čestital za do sedaj opravljeno delo.

31. avgusta je Lokalni odbor SMC Grosuplje gostil srečanje predsednikov lokalnih odborov 4. regijske skupine. Srečanja so se udeležili tudi namestnik generalnega sekretarja Horst Hafner, poslanca Urška Ban in Igor Zorčič, prisoten pa je bil tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Regijska srečanja so se zaključila 2. septembra v Mariboru, ko so se dobili predsedniki lokalnih odborov SMC in občinskih koordinatorjev regijske skupine 6 iz Maribora, Ptuja, Slovenj Gradca, Slovenske Bistrice, Radelj ob Dravi in Raven na Koroškem. Prisotni  sta bili tudi poslanki dr. Jasna Murgel in mag. Ksenija Korenjak Kramar ter poslanca Ivan Prelog in Branislav Rajić. Predstavniki lokalnih odborov so predstavili dosedanje opravljene naloge in podali predloge za nadaljnje delo. Sledil je nagovor namestnika generalnega sekretarja stranke Horsta Hafnerja, ki je izrazil zadovoljstvo nad delom lokalnih odborov. Predstavil je aktivnosti, ki jih stranka pripravlja za prihajajočo jesen in pozval lokalne odbore k povezovanju. Ob tej priložnosti je predsednik LO Maribor, Andrej Špenga, vse prisotne povabil na praznovanje prve obletnice delovanja LO SMC Maribor, ki bo 12. 9. 2015 v Dobrovcih.

Enotno sporočilo vseh srečanj je bilo, da se je v preteklem letu storilo veliko, hkrati pa vse čaka še aktivna jesen in leto.

Čaka nas delovna jesen