Zahvala predsednika vlade dr. Mira Cerarja zaposlenim v državni upravi

Predsednik vlade in stranke SMC se je ob izteku mandata zahvalil zaposlenim v državni upravi in celotnem javnem sektorju. Njegovo pismo objavljamo v nadaljevanju:

Spoštovane zaposlene in zaposleni v državni upravi,

ob zaključku štiriletnega mandata vlade je za marsikoga čas analiz, (samo)refleksije, pogleda nazaj. Rezultati so v veliki meri povedni samo po sebi, verjetno pa bo minilo še nekaj časa, da jih bomo v celoti razumeli in pravilno ovrednotili. Prepričan sem, da je vlada državo krmarila v pravi smeri in da je danes Slovenija nedvomno boljša država od tiste izpred štirih let. Sloveni je danes država priložnosti, postavili smo trdne temelje za njen nadaljnji razvoj in rast blaginje njenih državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev.

Pri izvrševanju politik vlade ste imeli zelo pomembno vlogo zaposleni v državni upravi. Dovolite mi, da se vam na tem mestu zahvalim za vse dobro opravljeno delo in za sodelovanje z ministricami in ministri ter njihovimi najožjimi sodelavci. V štirih letih sem srečal mnogo posameznikov, ki so strokovno in požrtvovalno delali v dobro Slovenije in njenih ljudi. To je zagotovo prav posebno, častno poslanstvo.

Naj ob tej priložnosti razširim svojo zahvalo in jo namenim tudi vsem zaposlenim v širšem javnem sektorju, ki vsakodnevno skrbite za dobrobit ljudi.
V tej smeri moramo – vsak v okviru svojih pristojnosti, nalog in zmožnosti – delati naprej. Predvsem pa moramo v dobro vseh nas in naše države čim bolje sodelovati in si pomagati.

Želim vam še naprej uspešno delo in nasploh vse dobro.