Vlada za enake možnosti žensk in moških

Vlada je na današnji seji na predlog ministrice mag. Ksenije Klampfer sprejela predlog novele Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Zakon zasleduje cilje zakona, ki ga je v obravnavo v prejšnjem mandatu že predložila SMC, pa zaradi konca mandata ni bil sprejet. Želimo namreč krepiti uravnoteženo zastopanostjo spolov na položajih odločanja, ki je cilj mednarodne, EU in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti spolov na vseh področjih družbenega življenja.

Namen zakona je izboljšanje oziroma doseganje enakih možnosti žensk in moških oziroma povečanje deleža podzastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.

Določbe predloga zakona, ki zavezujejo Vlado RS, so že v veljavnem Zakonu o enakih možnostih žensk in moških. Nova je določba, ki k spoštovanju načela uravnotežene zastopanosti spolov zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter določa izjeme od tega načela.

Vir: MDDSZ