Za Ministrstvo za Javno upravo je pomembno sodelovanje med lokalno samoupravo in državnimi organi

Minister za Javno upravo Boštjan Koritnik je o delovanju upravnih enot in o ukrepih za lažjo dostopnost upravnih storitev spregovoril z načelnicami in načelniki upravnih enot Podravske regije.
Minister se je sestal z županjo občine #Ptuj in podžupanom občine #Lenart. Spregovorili so o rezultatih sodelovanja med državnimi organi in občinami v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo ter o administrativnih razbremenitvah.