Z novim Zakonom o socialnem vključevanju invalidov do bolj uspešnega vključevanja invalidnih oseb v družbo

Poslanke in poslanci so v sklopu 60. izredne seje Državnega zbora z veliko večino sprejeli Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki nadomešča 35 let star Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Sprejeta zakonska rešitev odgovarja na aktualne izzive družbe in je prilagojena spremenjenim potrebami invalidov v današnjem času.

S poglavitnimi rešitvami, ki jih predvideva nov zakon o socialnem vključevanju invalidov, se uresničuje cilj zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Namen predlaganih ukrepov je zmanjšati odvisnost te ranljive družbene skupine od raznih oblik socialne pomoči in jim zagotoviti možnost za samostojno življenje v skupnosti ter za aktivno vključevanje v družbo. Z zakonom se krog invalidov širi tudi na osebe s hudimi avtističnimi motnjami, zanje določa pravico prejemati nadomestilo za invalidnost ter pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po pokojninskem zakonu.