Z novelo zakona o pacientovih pravicah do boljšega upravljanja čakalnih seznamov in zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti

Državni zbor je na današnji seji potrdil pomembne spremembe zakona o pacientovih pravicah, katerih cilj je zagotoviti transparentnost, boljše upravljanje čakalnih seznamov in čakalnih dob ter zagotavljanje pacientovih pravic in obveznosti.

Ključne novosti se nanašajo na transparentnost pri vodenju čakalnih seznamov, boljši nadzor vodenja teh seznamov ter odgovornost tako izvajalcev kot pacientov pri naročanju. Uvaja se načrtovano elektronsko vodenje čakalnih seznamov ter elektronski način uvrščanja na seznam in črtanja s seznama ter način informiranja pacientov, določen pa je tudi čakalni čas, ki na vseh treh ravneh izvajanja zdravstvene dejavnosti ne sme biti daljši od 30 minut.

Z novelo se ureja tudi uveljavljanje pravice do drugega mnenja, ki do sedaj v predpisih ni bila urejena, prav tako pa v smislu financiranja ni bila krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kot samostojna zdravstvena pravica. Po novem bo lahko pacient sam izbral zdravnika, ki mu bo podal drugo mnenje na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti, zdravnik pa bo lahko po novi ureditvi podal drugo mnenje na podlagi obstoječe zdravstvene dokumentacije po pregledu pacienta oziroma po opravljenih dodatnih preiskavah.

”Uvajamo še nekatere manjše spremembe in dopolnitve, ki so se pokazale kot smiselne, in sicer posebni varovalni ukrep, pogoje za imenovanje zastopnika pacientovih pravic, trajanje v naprej izraženi volji pacienta, prednostna obravnava sodišča ob nastanku hujše telesne poškodbe, invalidnosti ali pa smrti pacienta,” je ob sprejetju novele zakona o pacientovih pravicah še izpostavila poslanka Vlasta Počkaj.