Z delom pričela delovna skupina za pripravo etičnega kodeksa poslancev, vodil jo bo Igor Zorčič

V Državnem zboru se je danes prvič sestala delovna skupina, ki bo pripravila etični kodeks poslancev Državnega zbora. Kodeks bo določal pravila ravnanja in razreševal določena etična vprašanja, s katerimi se sooča naš najvišji predstavniški organ. Delovno skupino bo glede na današnji dogovor poslancev vodil vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič. Ta je ob začetku dela delovne skupine pozdravil visoko stopnjo podpore, ki so jo pripravi kodeksa izrazile poslanske skupine.

V SMC podpiramo sprejem kodeksa, ki bi moral prispevati k ugledu, integriteti in zaupanju v funkcijo poslanca ter institucijo Državnega zbora; to pa s pomočjo definiranih pravil ravnanja, spoštovanja pravnih določb in etičnih načel. Do besedila mora po našem mnenju priti z dialogom in v čim širšem konsenzu.