Vojka Šergan: Rokodelstvo igra veliko vlogo pri zagotavljanju samooskrbe.

Poslanka Vojka Šergan in poslanec Ivan Škodnik sta se včeraj udeležila okrogle mize na temo izzivov slovenskega rokodelstva. Šerganova je pred meseci pomagala ustanoviti Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, ki je okrogli mizo tudi organiziral, Škodnika pa na rokodelstvo vežejo predvsem dolgoletne izkušnje v lesni industriji in učiteljevanju na tem področju.

Konzorcij je na dogodku predstavil osnutek predloga Zakona o varovanju nosilcev znanj s področja domače in umetnostne obrti. Ta predlaga način urejanja statusa rokodelcev ter opredeljuje nosilce rokodelskih aktivnosti in je požel veliko odobravanje udeležencev.

Vojka Šergan je ponovno potrdila svojo zavezo, da bo pri urejanju statusa rokodelcev tudi sama aktivno sodelovala. Izrazila je veselje, da konzorcij danes združuje že 9 rokodelskih društev in poudarila pomembno vlogo, ki ga rokodelstvo predstavlja na področju samooskrbe, podjetništva in ne nazadnje varovanja kulturne dediščine.

Foto: Marek Povše