Vodja PS SMC dr. Kustec Lipicer ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti in novega leta 2018

23. decembra leta 1990 so volivci na plebiscitu o samostojnosti Slovenije demokratično sprejeli najpomembnejšo in hkrati najbolj odgovorno zavezo, da naj Slovenija kot država na prihodnjo pot stopa sama in pri tem do ljudi na njenem ozemlju prevzame vse svoje obveznosti ter poskrbi za zagotavljanje njihovih pravic.

Leta 2005, petnajst let kasneje, je, utrjena v svoji samostojni državnosti, Republika Slovenija prepoznavna kot polnopravna in aktivna članica mednarodne skupnosti, članica Organizacije združenih narodov, Evropske unije in Nata, od leta 2010 pa tudi Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.
Ko se že zdi, da se bo država le še bolj utrjevala v svoji samozavesti in ambicioznih načrtih za prihodnji razvoj, pa si začenja vse bolj jemati tla pod nogami. In tako danes, petindvajset let po prvih izvedenih volitvah v demokratični parlament, Slovenija ponovno stoji na križišču prihodnosti svojih ljudi in same sebe.
Kdo smo, za koga smo, kako bomo delovali dalje? Kakšen odnos bomo imeli drug do drugega, do ljudi in skupin, ki želijo sobivati skupaj z nami na našem ozemlju? Ali bomo gradili državo, ki bo v službi financ in kapitala, ali državo, katere prva odgovornost so ljudje?

Praznik samostojnosti in enotnosti nam mora služiti kot vsakoletni opomin o moči sodelovanja, povezovanja in enotnosti pisanja lastne usode.
Ti gradniki državnosti ne odražajo enoumja, temveč zrelost in modrost, da smo zmožni iskati in doseči soglasje o najbolj vitalnih odločitvah o smereh našega skupnega nadaljnjega razvoja.
Razumevanje teže in vloge tovrstne enotnosti ima ob letošnji počastitvi 26. decembra še prav poseben pomen. Na pragu zgodovinskega spreminjanja podobe evropskega prostora in družbe je tudi naša država pred vrati predvolilnega obdobja, ko se bodo državljankam in državljanom ponujale različne vizije za Slovenijo in ljudi, ki živimo v njej.
V prihodnjih mesecih bodo soočeni argumenti, narejeni različni obračuni opravljenega dela ter predstavljene nove ideje. Verjetno se ne bo dalo izogniti slabim praksam zavajanj, obtoževanj in poskusov polarizacije skupin državljank in državljanov, usmerjenih v ideološka razhajanja iz preteklosti, pa vendarle – pred vsemi nami je lahko zgolj ena sama podoba, podoba jutrišnjih dni. Bolj ko bomo te dneve znali narediti enotne v naših medsebojnih različnostih, bolj bodo bogati in svetli – za nas ljudi in za našo državo.

Drage državljanke in državljani, spoštovane nosilke in nosilci političnih, družbenih in finančno-gospodarskih položajev, pozivam vas k odgovornemu in državotvornemu delovanju, vztrajajmo na premoščanju razlik, medsebojnemu spoštovanju in sodelovanju, na probleme v naši družbi in državi glejmo z odprtimi in kritičnimi očmi, odgovore nanje pa iščimo s čim širšim možnim soglasjem, saj ne gre le za naše osebne stiske in potrebe, temveč za vsebine, ki zadevajo vse nas, najsi bo to za socialne, ekonomske, državljanske, ali pa povsem temeljne osebne pravice vsake in vseh od nas.

Že nobelovec Albert Einstein je modro ugotovil, da je država narejena za človeka in ne človek za državo. Pravico do naše skupne države nosimo prav vsi, v prvi vrsti pa volivci, ki s svojimi glasovi vsaka štiri leta povemo komu bomo zaupali, da v našem imenu odloča in samozavestno, stabilno in mirno vodi našo državo skozi hudournike in čeri časa, ki ga živimo.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti nam vsem skupaj čestitam in želim obilo premišljene modrosti, s katero bomo skupaj tlakovali prihajajoče leto 2018! Srečno in vse dobro Slovenke in Slovenci, srečno in vse dobro Slovenija!