Vodja PS in podpredsednica SMC, dr. Simona Kustec Lipicer v Mariboru: ”SMC je v Mariboru in okolici izvedla mnogo uspešnih projektov”

Dr. Simona Kustec Lipicer je skupaj s poslansko skupino dan preživela v Podravju. Poslanska skupina SMC je namreč izvedla pilotni projekt terenske seje poslanske skupine na območju Haloz, dr. Simona Kustec Lipicer pa je dan sklenila v družbi članic in članov LO SMC Maribor.

V nekaj več kot dve urni razpravi je predsednik LO SMC Maribor, Andrej Špenga predstavil pomembnejše dosežke, ki jih je SMC dosegla v Mariboru. Izpostavil je aktivno vlogo poslancev SMC, Ksenije Korenjak Kramar in Ivana Preloga ter Vlade RS na področju gospodarskega preboja v regiji ter enega vidnejših uspehov dela, to je prihod Magne v regijo. Poslanci SMC aktivno sodelujejo pri reševanju različnih problematik, s katerimi se srečuje regija in so dnevno vpeti v lokalno dogajanje.
Naj spomnimo, da je ravno na pobudo poslanca mag. Bojana Krajnca minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek odločno posredoval pri reševanju dialoga med podjetjem Palfinger in občino Maribor ter tako z novo lakirnico, ki se gradi, uspel obdržati in zagotoviti nova prepotrebna delovna mesta v Mariboru. Kmalu bo v Mariboru pričel delovati tudi dispečerski center nujne medicinske pomoči. Poleg gospodarstva je SMC skupaj s poslanci in vlado v regijo pripeljala pet infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti več kot 40 milijonov evrov, ti so Južna obvoznica od krožišča na Streliški cesti do Tržaške ceste v treh etapah, podaljšek ceste Proletarskih brigad – Limbuška obvoznica, sanacija križišča Tržaška cesta – cesta Proletarskih brigad, Ptujska cesta, gradnja podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti in rekonstrukcija železniške postaje Tabor, obnovitvena dela regionalne ceste v krajevni skupnosti Malečnik in tako pripomogli k razvojnosti proračuna.

Izjemno dejavna je tudi svetniška skupina SMC v Mariboru, ki je druga najmočnejša skupina v mestnem svetu Mestne občine Maribor. Vodja svetniške skupine SMC, Damir Orehovec je dejal, da delajo po svojih najboljših močeh, vendar čutijo veliko pritiska s strani občine, v smislu, da naj kot člani vladajoče stranke Mariboru priskrbijo ustrezna finančna sredstva. Svetniki so opozorili na slabo stanje na področju vzdrževanja cest in stavb, ki so v lasti občine. Letos so svetniki SMC k proračunu za leto 2017 in 2018 uspeli vložiti največ amandmajev, ki so bili tudi sprejeti ter tako zagotovili denar za šolstvo in socialo. V razpravi je bilo govora tudi o izzivih Maribora, kot so slabo stanje športne infrastrukture, pomanjkanje sredstev za izobraževanje ter brezposelnost. Eden glavnih ciljev LO SMC Maribor in stranke SMC nasploh je skrb za mlade, zato bo delo v LO SMC Maribor še naprej usmerjeno k zagotavljanju socialne varnosti ter omogočanju mladim vstop na trg delovne sile ter zagotavljanju dostopa do stanovanj za mlade. Za uspešno premagovanje izzivov bo vsekakor treba krepiti vezi med člani in drugimi funkcionarji ter tako izboljšati sodelovanje, saj smo le skupaj močnejši in uspešnejši. Dr. Simona Kustec Lipicer je ob koncu dneva sklenila, da ”dan preživet kot današnji, s somišljeniki in aktivnimi državljani, ki so v teh treh letih spremenili stvari na bolje, mi vliva energijo pri vsakdanjem delu. Bistvo mojega poslanstva je iskati rešitve za ljudi in našo skupno boljšo prihodnost”.