Vložena zahteva za odreditev parlamentarne preiskave o domnevnih nepravilnostih pri financiranju političnih strank

Poslanske skupine koalicijskih strank in Levice so danes vložile zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o domnevnih nepravilnostih pri financiranju političnih strank.

V svoji zahtevi so opredelile, da se naj odredi parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi kreditni banki Maribor d.d s strani tujih državljanov in z njimi povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami; za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke SDS in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti politične stranke SDS in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018; ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, financiranje političnih strank, financiranje volilne kampanje, ustanavljanje in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranje izdajanja in delovanje medijev v času volilne kampanje.

Kot je povedal poslanec Jani Möderndorfer, predvideni predsednik preiskovalne komisije, je v državnem zboru potreben pogovor o tem, kako se bo izpolnjevalo zaveze zakona o političnih strankah in ali so morda tudi potrebne spremembe zakona. »Finančna podpora, ki jo podjetja v domnevni navezi z madžarskimi vladajočimi strankami dajejo nekaterim slovenskim medijem, je bila zaradi potencialnega vpliva na kampanjo predmet kritike poročila Urada za demokratične institucije in človekove pravice, ki deluje pod okriljem OVSE,« je izpostavil Möderndorfer in med omenjenimi mediji navedel medijsko hišo Nova24TV in reviji Škandal24 ter Demokracija.

»Poročilo urada glede financiranja volilne kampanje zelo jasno pove, da financiranje strank iz tujine ni dovoljeno, vendar pa strankam ne prepoveduje, da bi imele v lasti podjetja, ki bi dobivala finančna sredstva iz tujine,« je poudaril.

Na podlagi poročila računskega sodišča glede financiranja političnih strank iz tujine obstajajo podatki o domnevnih nepravilnostih samo o SDS. To pa ne pomeni, da v primeru indicev spornega ravnanja drugih strank komisija ne bo razširila predmeta preiskave. “Za to imamo vse podlage in možnosti, da to naredimo,” je pojasnil Möderndorfer.