Vložena novela Zakona o enakih možnostih žensk in moških

Ljubljana, 18. januar 2017 – Poslanec SMC Saša Tabaković je s podporo poslancev SMC in SD danes vložil novelo Zakona o enakih možnostih žensk in moških, s ciljem povečanja deleža tistega od spolov v pravnih osebah javnega prava, ki je zastopan v manjši meri. Novela zakona namreč predvideva uveljavitev 40% zastopanosti spolov v organih odločanja oseb javnega prava (državnih in občinskih javnih zavodov in podjetij) v delu, ki se nanaša na delegiranje članov s strani ustanovitelja.

Z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških, sprejetim leta 2002, je slovenski pravni red dobil krovni zakon, ki določa skupne smernice oziroma temelje za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih družbenega življenja. Kljub temu se, podobno kot v drugih državah članicah EU, tudi pri nas na položajih odločanja v sferah javnega sektorja srečujemo z dominanco enega od spolov. ”To vrzel v obstoječi zakonski ureditvi se s predlagano novelo zapolnjuje, saj se uvaja načelo kvotne zastopanosti, ki enakopravnost spolov z zakonske črke na papirju prenaša tudi v prakso na področju zastopanosti spolov v organih odločanja oseb javnega prava,” je cilj in namen novele zakona pojasnil poslanec Tabaković. Ob tem je dodal, da gre za ukrep, ki je v Sloveniji že pokazal rezultate v primeru volitev v Državni zbor. ”Verjamem, da s predlaganimi spremembami razbijamo stekleni strop, na katerega statistično gledano pri kariernem napredovanju boljnaletijo izobražene ženske, ki imajo popolnoma enake kvalifikacije kot moški kolegi,” izpostavlja poslanec.

Novela zakona je nadgradnja obstoječe zakonske ureditve s pozitivnimi ukrepi, ki omogočajo doseganje de facto enakosti, ne da bi pri tem povzročali diskriminacijo. Razlikovanje po spolu se dopušča in upravičuje le takrat, ko za to obstajajo objektivni razlogi. V Republiki Sloveniji so ženske med prebivalstvom v večini, zato je odprava tega nesorazmerja in vzpostavitev uravnoteženega vpliva žensk na odločanje tako v interesu žensk kot tudi moških, saj se drugače zanemarja družbeni potencial. ”Pripustiti ženskam možnost odločanja ni samo stvar enakopravnosti, ampak je bistvenega pomena za rast in razvoj naše družbe,” je zaključil poslanec Tabaković.