Vložen Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi

Poslanci SMC so s podporo poslanske skupine SD in poslancema DeSUS v parlamentarno proceduro vložili Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, s ciljem zagotoviti enakomeren razvoj na področju kulture. Kot je spomnil prvopodpisani pod zakon, poslanec SMC, dr. Dragan Matić, je bilo področje kulture v Republiki Sloveniji v zadnjem obdobju močno prikrajšano, tako v finančnem kot organizacijskem smislu, posebej po koncu leta 2013, ko je prenehal veljati tretji zakon o kulturnem evru, naslednji pa leta 2014 zaradi varčevalne politike preteklih vlad ni bil sprejet. »Kljub temu, da naša vlada obrača trend financiranja navzgor, pa je bilo Ministrstvo za kulturo neuspešno pri dokončnem sprejemu t.i. kulturnega evra, na podlagi katerega bi se med drugim zagotovilo dodatna namenska sredstva za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših enot kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture,« je na današnji novinarski konferenci poudaril poslanec.

»V SMC menimo, da mora biti ohranjanje in krepitev slovenske kulturne identitete ter dostopnost do kulturnih dobrin in kulturne dediščine opredeljeno dolgoročno,« je dejal dr. Matić. Kot je dodal, bo imelo sprejetje tega zakona imelo pozitivne učinke na več ravneh, rešilo pa bo tudi več let trajajoč zastoj na področju ohranjanja kulture in kulturne dediščine.

Cilji zakona, ki izhajajo iz te usmeritve so:
– zagotavljanje javnega interesa na področju posredovanja in varovanja kulturnih dobrin,
– ohranjanje in varovanje kulturne dediščine,
– zagotavljanje trajne hrambe digitalnih kulturnih vsebin,
– zagotavljanje nujne javne kulturne infrastrukture za delovanje javnih zavodov s področja kulture ter
– ohranjanje dosežene in izenačevanje stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti.

Na podlagi uvedbe tega predloga zakona bi Republika Slovenija v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi v državnih proračunih zagotovila dodatnih 122.600.000 evrov, in sicer za obdobje od leta 2018 do leta 2024.