Vladni predlog za spremembe dohodninske lestvice: Želimo razbremeniti predvsem visoko strokovno izobražen kader

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na seji, 8. decembra, podprl predlog vlade, da se lestvica za odmero dohodnine začasno preuredi v smeri razbremenitve zavezancev z več kot 1,5-kratnikom povprečne plače. Ukrep naj bi veljal do konca leta 2017, ko bo ugasnila tudi veljavnost 50-odstotne obdavčitve najvišjih plač. Vlada začasno za obdobje dveh davčnih let predlaga v uporabo drugačno lestvico za odmero dohodnine, in sicer takšno, da se meja med drugim in tretjim dohodninskim razredom zviša s sedanjih 18.960,28 evra na 20.400 evrov neto letne davčne osnove.

S tem se naj bi razbremenilo tiste zavezance, ki so na meji med drugim in tretjim davčnim razredom, to pa je večinoma visoko strokovno izobražen kader. Zdaj se v tretji davčni razred, kjer velja 41-odstotna stopnja davka, uvrščajo zavezanci z 1,5-kratnikom povprečne plače, po novem bo ta meja pri 1,6-kratniku povprečne plače. Razbremenjenih bo 114.740 oz. 12 odstotkov zavezancev.

Prostor za zvišanje meje za uvrstitev v tretji davčni razred bo dalo dveletno podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda, v katerega se uvrščajo zavezanci z neto letno davčno osnovo nad 70.907,20 evra. Četrti razred s 50-odstotno davčno stopnjo, je v veljavi od leta 2013 in bi brez sprememb zakona za uravnoteženje javnih financ veljal do konca leta 2015.

Četrti davčni razred je bil namreč uveden kot poseben začasni ukrep za obdobje javnofinančne krize in ocenjujemo, da prihodkov v redni proračun države iz tega naslova ni več treba zagotavljati. Prihodke od obdavčitve najbolje plačanih se ji zato zdi smiselno preusmeriti v razbremenitev tistih zavezancev, ki so na meji med drugim in tretjim davčnim razredom.

 

Poslanci koalicije so se s predlogom vlade strinjali in predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ podprli v nespremenjenem besedilu. Obravnava se bo nadaljevala na redni decembrski seji DZ, ki se začne v ponedeljek.

Oznake: