Vlada želi urediti pravice dedovanja v istospolnih skupnostih

Vlada je pripravila predlog novele zakona o dedovanju, ki odpravlja neskladje z ustavo v zvezi z dedovanjem partnerjev tako v registrirani kot tudi v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti. Predlog poleg tega omogoča učinkovito izvajanje evropske uredbe o dedovanju, saj določa pristojni organ in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju. Določa tudi pristojnost državnih organov za odločanje o zadevah po uredbi in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice EU pravu Slovenije.

Predlog prinaša tudi nekatere rešitve, ki izhajajo bodisi iz ustavnih odločb bodisi iz potreb, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega zakona v praksi. Tako odpravlja neskladje z ustavo, ki ga je ugotovilo ustavno sodišče v zvezi z dedovanjem partnerjev v registrirani istospolni partnerski skupnosti in v zvezi z dedovanjem partnerjev v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti. V povezavi z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih dodatno ureja institut omejitve pri dedovanju premoženja zapustnika, ki je prejemal pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. V okviru instituta omejitve dedovanja bo po novem mogoče uveljavljati tudi plačilo zapustnikovega pogreba.

Predlog prenaša možnost zahtevati prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev in možnost vložiti predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev z države na zapustnikove upnike.