Vlada zagotovila dodatna 2 milijona evrov za šport

Vlada je danes sprejela nov Letni program športa v RS za leto 2017, s katerim je zagotovila dodatna dva milijona evrov sredstva iz integralnega proračuna za šport.

V letu 2017 bo tako za programe športa skupno zagotovljenih 18.177.482 EUR, in sicer 17.377.482 EUR za programske in razvojne naloge in 800.000 EUR za športno infrastrukturo.

Dodatna sredstva bodo šla za priprave in nastope reprezentanc otrok in mladine ter članskih reprezentanc, za celoletni športno rekreativni program, za promocijske športne programe javnega zavoda Planica, za priprave in nastope reprezentanc na več panožnih tekmovanjih ter za tekmovanja pod okriljem FIS.