Vlada za hitrejšo aktivacijo prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela

Vlada je na današnji seji sprejela novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih, s ciljem hitrejše aktivacije upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela, še posebej, ker imamo pomanjkanje delovne sile na trgu dela. S tem bomo pripomogli tudi k bolj pravičnemu sistemu socialnega varstva.

Denarna socialna pomoč se danes skupaj z dodatkom za delovno aktivnost približa že 89 % minimalne plače. S ciljem razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo je Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice mag. Ksenije Klampfer danes sprejela spremembo novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katero se dosega dva pomembna cilja:

  • Razmejitev denarne socialne pomoči od minimalne plače (višina denarne socialne pomoči ostaja ista)
  • Hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trg dela (po novem se denarna socialna pomoč zaradi prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja ne bo zmanjševala, kar je ključno za hitrejšo aktivacijo dolgotrajno brezposelnih)

Izjavo ministrice o predlaganih spremembah si lahko ogledate na: https://bit.ly/2Jg333Y

[Vlada sprejela novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih]Denarna socialna pomoč se danes skupaj z dodatkom za…

Geplaatst door Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti op Donderdag 27 juni 2019

Vir: MDDSZ