Vlada v petletni razvojni plan Luke Koper ni vključila nikakršnih sprememb koncesijske pogodbe

V včerajšnjem sporočilu medijem je Luka Koper, d.d. med drugim zapisala: »Na sestanku so ugotovili, da vodstvo družbe ni pristojno in ne more zagotoviti, da vlada ne bo uresničila načrtov iz dokumenta »Dodatno pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo glede v razpravi izpostavljenih vprašanj na 87. seji Odbora za gospodarstvo«, ki je bil sprejet na vladi 30. 6. 2016 kot priloga »Programu razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020«.

Ta trditev Luke Koper d.d. ne drži.

Vlada RS je na svoji 94. seji, dne 30. 6. 2016, pod točko 4 sprejela naslednji sklep: “Vlada Republike Slovenije je sprejela Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020.” To je edini sklep, ki je bil sprejet ob obravnavi Programa razvoja pristanišča in temu sklepu je bila predložena samo ena priloga, in sicer Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020 (dokument z dne 30. 6. 2016). Ta dokument je tako tudi edini veljavni in obvezujoč dokument, ki opredeljuje petletni razvojni plan Luke Koper, in vlada vanj ni vključila nikakršnih sprememb koncesijske pogodbe.

Dokument Ministrstva za infrastrukturo, na katerega se sklicuje Luka Koper, d.d. v svojem sporočilu, pa je del dopisovanja med strokovnimi službami ministrstev v času sprejemanja Programa razvoja pristanišča 2016-2020. Ta dokument na seji vlade ni bil nikoli sprejet, saj ni del Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020, ki ga je vlada sprejela.

Kot je predsednik vlade večkrat poudaril, je Luka Koper strateško pomembna naložba, ki ne bo privatizirana, k čemur se je ta vlada kot edina vlada do sedaj zavezala v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Ob tem predsednik vlade pozdravlja napore vse tistih deležnikov, ki si prizadevajo k umirjanju trenutnih razmer v Luki Koper, vodstvo Luke Koper pa poziva, da v skladu s svojimi pristojnostmi v celoti zagotovi nemoten delovni proces.