Vlada ustanovila projektno podjetje za drugi tir, ki je eden prednostnih projektov te vlade

Vlada je ustanovila projektno podjetje za drugi tir z imenom 2TDK. Podjetje bo imelo sedež v Ljubljani in bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot pozneje izgradnje drugega tira.  Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je pojasnil, da bo podjetje sprva v 100-odstotni lasti države, nato pa se bo dokapitaliziralo in mu bo podeljena koncesija za gradnjo drugega tira. Takrat bo podjetje tudi nastopilo pravo funkcijo investitorja – do konca bo realiziralo razpis za gradnjo in po gradnji upravljalo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju, ki bo predvidoma trajalo vsaj 30 let.

Vlada je že v začetku leta 2016 soglasno sprejela pomembno odločitev glede nadaljnjih korakov izgradnje drugega tira Divača–Koper. Gre za enega prednostnih projektov aktualne vlade, ki bo imel pozitivne učinke na nadaljnji razvoj pristanišča Koper in slovenskega gospodarstva. V tej luči bo pod vodstvom predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja v soboto, 2. aprila 2016, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekalo delovno srečanje ključnih deležnikov projekta izgradnje drugega železniškega tira Divača–Koper.

Srečanja, ki se bo pričelo ob 10.00 uri, se bodo poleg ministrov za infrastrukturo in promet, finance, gospodarstvo, zunanje zadeve, razvoj in kohezijo udeležili tudi predsednik uprave Luke Koper, generalni direktor Slovenskih železnic, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, generalni direktor DRI upravljanje investicij ter predstavnik Evropske komisije.

V času, ko bo podjetje v celoti v državni lasti – država bo vanj vložila stvarni vložek (zemljišča) in kapitalski vložek v višini do 200 milijonov evrov -, bo skrbelo za pripravo vseh potrebnih zadev za izvedbo pripravljalnih gradbenih del na terenu, za prijavo projekta na razpis za evropska sredstva in za pripravo razpisa za zasebne vlagatelje (pri zadnjih dveh nalogah bo delalo kot agent države).

Po dokapitalizaciji, do katere naj bi prišlo sredi prihodnjega leta, pa bodo stekli pogovori o sklenitvi družbeniške pogodbe z zasebnimi vlagatelji. Nato bodo lahko stekle zaključne aktivnosti v zvezi z zaprtjem finančne konstrukcije projekta – manjkajoči delež bo treba zagotoviti z zadolževanjem preko evropskega sklada za strateške investicije (EFSI). Šele po zaprtju finančne konstrukcije bo mogoče iti v razpis za gradnjo. Konec leta 2017 bi se po ministrovih besedah lahko pogovarjali o objavi razpisa za izbiro izvajalca.