Vlada sprejela petletni razvojni program Luke Koper 2016-2020

Vlada je na današnji seji sprejela petletni Program razvoja pristanišča za mednarodni promet za obdobje 2016–2020. Strokovne podlage ministrstvu pripravi Luka Koper d.d.

Program razvoja pristanišča predvideva investicije v razvoj pristaniške infrastrukture, ki jih namerava v petletnem obdobju izvesti koncesionar, se pravi Luka Koper d.d., v skupni vrednosti približno 290 milijonov evrov. Razvoj pristaniške infrastrukture se mora izvajati v skladu s sprejetim programom razvoja pristanišča, se pa lahko program razvoja pristanišča letno spreminja in dopolnjuje.

Med večjimi investicijami lahko omenimo predvsem podaljšanje pomola I, tako proti zahodu za 100m – vez 7.d (v vrednosti 5,2 milijonov evrov), pa tudi 150 m proti vzhodu v obstoječe kopno na območju RO-RO privezov (v vrednosti 34,4 milijonov evrov). Druga taka investicija je rekonstrukcija veza 7 in poglobitev vzhodnega dela Bazena I na – 15m v vrednosti 8,5 milijonov evrov. Tako bo koprski kontejnerski terminal lahko sprejel dve ladji matici dolžine med 350 in 400 m, kar bo koprskemu pristanišču omogočilo ohraniti konkurenčnost v primerjavi s sosednjima pristaniščema. Pomembna bodo tudi vlaganja v izgradnjo novega RO-RO priveza v Bazenu III v vrednosti 9 milijonov evrov in gradnja 12. veza v Bazenu II v vrednosti 23 milijonov evrov za potrebe generalnih tovorov.

V novogradnjo pristaniških bazenov, operativnih obal in površin za odlaganje izkopnih morskih sedimentov bo koncesionar tako vložil preko 160 milijonov evrov. Za modernizacijo pristaniškega cestnega omrežja in novih vhodov bo potrebno vložiti preko 20 milijonov evrov in okrog 15 milijonov evrov za modernizacijo in podaljšanje železniškega omrežja v pristanišču za več kilometrov. Pomembno se bodo povečale tudi skladiščne površine za skladiščenje zabojnikov in avtomobilov, gradila nova skladišča in rezervoarji ter gradile optimizacije in izboljšave elektro in informacijske infrastrukture v skupni vrednosti okrog 100 milijonov evrov.