Prioritete vlade v letu 2017: Zdravstvo, mladi, 2. tir, pravna država in zelena referenčna država

Vlada je na današnjem delovnem posvetu določila prednostne naloge, s katerimi bo še okrepila uresničevanje danih zavez in, kot je ob tem poudaril predsednik vlade Miro Cerar, poskrbela, da bo Slovenija razvijajoča se država, s posluhom za potrebe in težave svojih prebivalcev oziroma državljanov.

Vladne prednostne naloge v letu 2017 so izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema, povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje podjetništva, kreativnosti, inovativnosti, realizacija 2. tira in izboljšanje ostale prometne infrastrukture, krepitev delovanja pravne države ter uveljavljanje Slovenije kot zelene referenčne države.

Zdravstvo ostaja osrednja prioriteta

Vlada bo na področju zdravstva nadaljevala s pripravo zakonodaje, ki bo poskrbela za učinkovitejši, bolnikom ter tudi zaposlenim v zdravstvu bolj prijazen sistem. Uveljaviti želimo sistem, ki bo zagotavljal zadostne in stabilne vire prihodkov za kakovostno oskrbo državljanov in dostop do celovite zdravstvene košarice. Tudi v letu 2017 bo vlada podprla več investicij na področju zdravstva in izvedla dodatni program skrajševanja čakalnih dob.

Mladi so sedanjost in ne zgolj prihodnost

Z razvojem storitev vseživljenjske karierne orientacije in z dvigom usposobljenosti in neformalno pridobljenih veščin želi vlada povečati zaposljivost mladih, krepili pa bomo tudi svetovalno delo z mladimi, prijavljenimi na Zavodu RS za zaposlovanje. V letu 2017 bo vlada za usposabljanje na delovnem mestu za mlade namenila 2,2 milijona evrov, spodbujali bomo pripravništva in skrbeli tudi za boljši prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela.

Prav tako ne bomo pozabili na spodbujanje podjetništva med mladimi – temu bodo namenjeni številni vladni in z evropskimi sredstvi podprti projekti.

2. tir in druga prometna infrastruktura

Vlada si prizadeva za takšno realizacijo tega strateškega projekta, da ne bo povečan javni dolg in da bomo kar najmanj obremenili državni proračun in davkoplačevalce. Februarja bo vložena prijava na razpis mehanizma CEF, spomladi 2017 bo objavljen razpis za pripravljalna dela, v vladno proceduro pa bomo vložili predlog zakona, ki bo opredelil temeljne pogoje in pravni okvir za izvedbo financiranja, gradnje in upravljanja 2. tira.

Vlada je za letos povečala sredstva za obnovo državnih cest ter za obnovo in gradnjo železniške infrastrukture, za kvalitetnejše izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov pa je načrtovana tudi nabava novih potniških vlakov za železniški promet.

Krepitev delovanja pravne države

Vlada bo še naprej sistemsko krepila delovanje pravne države. V letu 2017 nadaljujemo s spremembami, ki bodo povečale učinkovitost in kakovost delovanja pravosodnih organov in drugih podsistemov, okrepile odgovornost in avtoriteto ključnih pravosodnih gradnikov ter povečale transparentnost delovanja pravosodnih organov.

Slovenija, zelena referenčna država

Vlada želi, da Slovenija še naprej ostane država optimizma in priložnosti, z aktivnimi državljani in inovativnim gospodarstvom. Še naprej bomo spodbujali kulturo sodelovanja, ki uporablja moderne digitalne tehnologije za večjo kvaliteto življenja. Referenčnost države predstavlja vzorčni  model  sodelovanja  med  gospodarstvom, znanostjo in javno upravo (državo) pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenja ljudi.

Vlada se zaveda tudi potenciala razvoja turizma. Dolgoročni cilj, h kateremu stremi, je povečanje prilivov iz naslova turizma na 3 milijarde evrov letno.

Poleg tega se je vlada na današnjem delovnem posvetu zavezala, da bo še naprej nadaljevala s postopno javnofinančno konsolidacijo ter z dodatnimi ukrepi omogočala še konkurenčnejše in privlačnejše poslovno okolje, še naprej skrbela tudi za socialno najranljivejše, zmanjševala stroške države in skrbela predvsem za to, da bosta tako javna kot tudi državna uprava v službi njenih uporabnikov.

Več o prednostnih nalogah vlade preberite TUKAJ.