Vlada RS je navkljub izrednim okoliščinam pravočasno zagotovila zaščitno opremo

Na 37. Izredni seji Državnega zbora RS, 11. in 14. maja 2020, so poslanke in poslanci SMC podprli spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in razpravljali ter podprli Predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o stanju, razlogih, zalogah, naročilih in nabavah osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2.

V času izjemnih okoliščin so bili sprejeti konkretni ukrepi za zajezitev širjenja virusa in obvladovanja posledic epidemije, prav tako pa pomembni ukrepi za pomoč gospodarstvu in posameznikom.

Ker pa imajo takšni konkretni ukrepi znatne posledice za javne finance, je bilo potrebno spremeniti odlok oziroma zvišati mejo izdatkov sektorja države.
V PS SMC smo vedno poudarjali pomembnost gospodarnega ravnanja z javnimi financami, se pa hkrati zavedamo, da je v tem trenutku potrebno pomagati našim državljankam in državljanom z izvajanjem prepotrebnih ukrepov za zmanjšanje negativnih učinkov koronavirusa COVID-19, zato smo spremembe odloka soglasno podprli.

Poročilo o nabavah zaščitne opreme nedvoumno prikazuje, kako so postopki nabave zaščitne opreme potekali, kdo je v njih odločal, predvsem pa kakšne so bile razmere v kritičnih trenutkih ob izbruhu epidemije.

V tem poročilu so številni dokazi, za katere do sedaj ni bilo dovolj posluha. Ta dejstva med drugim kažejo, da so bila skladišča ob razglasitvi epidemije prazna, da je bil hiter dostop do zaščitne opreme praktično nemogoč in da so bila posledično ogrožena številna življenja v naši državi.
Aktualna Vlada RS je navkljub izrednim okoliščinam pravočasno zagotovila zaščitno opremo – in to v krajšem času in po nižjih cenah kot mnoge druge primerljive države – ter tako preprečila drastično hujše posledice epidemije.

 

Foto: Matija Sušnik / DZ