Vlada pritrdila upokojencem: Zvišanje najnižjih pokojnin za 40 let pokojninske dobe brez dokupa na 500 evrov

Vlada je v četrtek, 22. decembra, sprejela predlog spremembe zakonodaje, s katerim bi se upokojencem s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa zagotovilo zvišanje pokojnin na 500 evrov na mesec.

Vlada je danes tudi zagotovila najnižje zneske za zavarovance, ki imajo 37, 38 in 39 let pokojninske dobe brez dokupa. Pri tem predlagane spremembe predvidevajo, da starostna oziroma invalidska pokojnina za posameznika, ki ima 39 let pokojninske dobe brez dokupa, ne more biti nižja od 490 evrov.

Za tiste, ki imajo 38 let pokojninske dobe brez dokupa, je najnižji predviden znesek pokojnine 480 evrov, za 37 let pokojninske dobe brez dokupa pa 470 evrov.

Po izračunih vlade slednje zadeva 33.000 upokojencev, od tega 31.800, ki so upokojeni starostno, in 1200, ki so upokojeni invalidsko. Predvidene finančne posledice so ocenjene na okoli 7,38 milijona evrov na leto oziroma 615.000 evrov na mesec. Denar bo zagotovljen s prerazporeditvami.

Z omenjenimi predlogi sprememb vlada ne posega v sistem odmere pokojnin, ampak gre za razliko med odmerjeno pokojnino po splošnih predpisih in zneskom 500 evrov.

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v ponedeljek, 19. decembra, sprejel novega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika in mu čestital za imenovanje, v nadaljevanju pa sta skupaj preučila možnosti nadaljnjega tvornega sodelovanja v skrbi za slovenske upokojence. Predsednik ZDUS je premierja seznanil s pobudo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero bi se zagotovilo zvišanje najnižjih pokojnin za upokojence, ki imajo 40 let delovne dobe brez dokupa.

Premier je v torek, 20. decembra, koalicijski partnerici že obvestil o predlogu ZDUS. Koalicijske partnerice so se dogovorile, da bo vlada že v četrtek obravnavala predlog spremembe zakona, s katerim bi upokojencem s 40 leti pokojninske dobe zagotovili zvišanje pokojnin na 500 evrov.