Vlada potrdila dogovor z Mestno občino Ljubljana, v katerega je zajetih 34 projektov

Vlada je na današnji seji potrdila predlog dogovora z Mestno občino Ljubljana na podlagi Zakona o glavnem mestu Slovenije. Ministrstva in MOL so namreč v slabih treh mesecih dosegli soglasje glede vseh 34 projektov oziroma aktivnosti, ki naj bi jih izvedli v obdobju med 2016 in 2018.

Prizadevanja za sklenitev tega dogovora sicer potekajo že od leta 2009, ko je takratna vlada sprejela izhodišča za pogajanja med vlado in MOL za sklenitev dogovora v zvezi z izvajanjem zakona o glavnem mestu Slovenije. V letu 2015 so pogovori med predstavniki ministrstev in glavnega mesta ponovno oživili, naša vlada se je namreč zavezala, da bo aktivno nadaljevala realizacijo predvidenih aktivnosti za pripravo dogovora ter pooblastila ministra Borisa Koprivnikarja, da vodi pogajanja. Na tej podlagi je MJU izvedlo več usklajevanih sestankov  in v začetku marca 2016 pripeljalo pogajanja v sklepno fazo.

V projektih je med drugim navedena tudi zagotovitev zemljišča za helioport, začetek aktivnosti za izgradnjo zaporov v Bizoviku, nakup prostorov Kinoteke (kjer javni zavod v lasti države gostuje v prostorih, ki so mestna last), menjava prostorov, ki so v uporabi Upravne enote Ljubljana (s katero obe-tako državna uprava kot tudi Mestna občine Ljubljana-pridobita bolj racionalne prostorske pogoje), zagotovitev zemljišča za vadbo policijskih psov za potrebe Policije, rešitev prostorske problematike Policijske uprave Ljubljana ter zagotovitev brezplačne uporabe Wi-Fi omrežja za vse javne uslužbence, …

Izjema so štirje projekti, ki so dogovorjeni za daljše časovno obdobje, ker njihova realizacija zahteva več časa ali pa bodo aktivnosti pričele teči kasneje. Dogovor med vlado in Mestno občino Ljubljana bosta podpisala premier dr. Cerar in župan Mestne občine Ljubljana prihodnji teden, med regijskim obiskom vlade.