Kolar Celarc: Nadaljujemo s ključnimi spremembami v zdravstvu za dobrobit pacientov

Vlada je na današnji redni seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah. Ministrstvo za zdravje je 30. 11. 2016 na spletni strani ministrstva objavilo izhodišča za zakon, javna razprava predloga zakona je potekala med 12. 12. 2016 in 12. 1. 2017.

Cilj zakona je zagotavljanje transparentnosti in boljšega upravljanja čakalnih seznamov s celostno ureditvijo področja čakalnih dob in čakalnih seznamov in ureditev ustreznega in celostnega nadzora na področju zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti.

Zagotoviti se želi primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov s pravočasnim dostopom do zdravstvenih storitev in zagotavljanje transparentnosti na področju vodenja čakalnih seznamov, tudi na način poostritve nekaterih dolžnosti pacientov. Paciente, kot uporabnike zdravstvenih storitev, pa zavarovati pred kršenjem njihovih pravic. Nerazumno odložena pravica, to je dostopanje do zdravstvenih storitev izven razumnega časa, za pacienta pomeni enako kot nepridobljena pravica.

Poleg nove ureditve področja spoštovanja pacientovega časa novela zakona določa tudi vsebino pravice do drugega mnenja, manjše spremembe glede pogojev na strani zastopnika pacientovih pravic ter nadzor in kazenske določbe. Zakon ob tem še določa, da kadar pacient tekom zdravstvene obravnave utrpi hujše telesne poškodbe, invalidnost ali smrt in je zaradi tega pričet sodni postopek, morajo sodišča zadevo obravnavati prednostno.

Vir: MZ