Vlada potrdila spremembe zakona o tujcih za primer ponovnih množičnih migracij

Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele Zakona o tujcih in ga posredovala v državni zbor za obravnavo po nujnem postopku. Kot izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije lahko pritisk migracijskih tokov na Republiko Slovenijo ogrozi varnost in zdravje prebivalcev, še posebej ob nenadnem in množičnem prihodu migrantov.

Predlog novele zakona predvideva določene ukrepe, da se v primeru množičnega in nenadzorovanega prihoda migrantov zagotovita notranja varnost in javni red Republike Slovenije ter omogoči normalno delovanje osrednjih institucij države in zagotavljanje vitalnih storitev. S predlogom zakona se tudi določa, da pravico do osnovne oskrbe tujcem, ki jim je v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje, zagotavlja vladni urad, pristojen za oskrbo migrantov.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da so razmere v regiji stabilne, niso pa mirne. Slovenija se sooča s 100 % povečanjem ilegalnih migracij in 500 % povečanjem prošenj za mednarodno zaščito.

Ministrica je poudarila, da gre za začasen ukrep, ki ga bo uporabljen le, če bosta ogrožena javni red ter notranja varnost. Ukrep bi bil nujen tudi v primeru, če bi popustili varovalni mehanizmi na ravni EU popustili. Slovenija bi imela tako v primeru množičnih nezakonitih migracij vzvod za ukrepanje na nacionalni ravni.

O uporabi ukrepa v Sloveniji bo odločal državni zbor, o uporabi pa je Slovenija dolžna obvestiti tudi Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Podobne ukrep imajo države severno od nas, konkretno Avstrija in Madžarska.

Slovenija ves čas podpira in si aktivno prizadeva za evropske rešitve, hkrati pa je zadolžena za varovanje zunanje schengenske meje in mora skrbeti za njen nadzor. Če takšnega nadzora ne bi opravljala, bi to lahko pomenilo poslabšanje razmer v vsej Evropi, za Slovenijo pa tudi izpad iz Schengenskega območja. Slednje bi lahko imelo nepredstavljive multiplikativne učinke za našo državo, je poudarila ministrica.

Iz vsebine novele Zakona o tujcih:

Novela zakona o tujcih predvideva poseben ukrep, po katerem policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev, ne dovoli vstopa v državo. Tujca, ki se nezakonito nahaja na območju izvajanja ukrepa, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

Policija po noveli zakona ravna tudi, ko tujec izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito, in sicer, ko želi nezakonito vstopiti ali je že izven mejnega prehoda iz druge varne države članice EU, če je nezakonito vstopil v Slovenijo in se nahaja na območju izvajanja ukrepa.

Ukrep pa se ne bo uporabljal, ko bo neposredno ogroženo življenje tujca ali bo resna nevarnost, da bo podvržen mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v državi, v katero bi bil napoten, ali pa zaradi zdravstvenih okoliščin. Prav tako ukrep ne bo veljal v primeru ocene, da gre za mladoletnika brez spremstva.