3. razvojna os: Šalečani in Korošci bodo dobili hitro cesto

Vlada je na zadnji seji postavila temelje za začetek gradnje prvega dela tretje razvoje osi, od Šentruperta do Velenja. Celotna tretja razvojna os pa bo potekala od Šentruperta do Slovenj Gradca in bo s hitro cesto omogočila boljšo povezavo Koroške z drugimi deli Slovenije. Projekt gradnje prvega dela, od Šentruperta do Velenja je vreden 300 milijonov evrov.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je že ob obisku vlade na Koroškem leta 2015 napovedal, da bi se lahko gradnja tretje razvoje osi začela leta 2019.

Na seji je vlada izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert do Velenje jug. Sklenila je tudi, da se projekt uvrsti v Načrt razvojnih programov 2017-2020. Uredba pa daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.