Vlada odločno zoper nasilje v družini

Danes je vlada obravnavala in sprejela spremembo novele zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki natančneje opredeljuje nasilje v družini in izboljšuje delovanje državnih institucij pri obravnavanju tovrstnega nasilja. Po predlogu se bo kot nasilje štela tudi grožnja, telesno kaznovanje otrok pa bo prepovedano. Poleg nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb bodo imeli tudi drugi izvajalci storitev na področju socialnega varstva, zdravstva ter vzgoje in izobraževanja svoje naloge pri obravnavi nasilja v družini. Strokovni delavci se bodo morali izobraževati in medsebojno obveščati.

Opredelitev družinskih članov se bo po predlogu razširila, tako da bodo kot družinski člani med drugim upoštevane tudi osebe v partnerskem razmerju, osebe, katerih razmerje ali skupnost je že prenehala, ter novi partnerji ali otroci družinskih članov. Opredelitev nasilja v družini bo širša. Za fizično in spolno nasilje se bo denimo štela tudi grožnja, pri ekonomskem nasilju bo dodano neizpolnjevanje obveznosti do družinskega člana, kot nova oblika nasilja pa bo dodano zalezovanje.

Sodišče bo lahko ukrepe izreklo tudi na predlog centra za socialno delo in ne le na predlog žrtve. Povzročitelja nasilja bo lahko napotilo v ustrezne programe, ob izreku ukrepov pa bo moralo določiti tudi denarno kazen v primeru kršitve. Pravica žrtve nasilja do spremljevalca se širi z že določenih postopkov na vse postopke, kjer je udeležen povzročitelj nasilja.

Nabor organizacij, ki so dolžne podati prijavo o nasilju, se bo razširil. Hkrati bo vpeljana posebna zaščita za osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase. Dolžnost prijave bo pri njih urejena enako kot za otroke. Organi in organizacije bodo morali kot poklicno skrivnost varovati podatke o nastanitvi ogrožene žrtve in njenih otrok ali o drugih ukrepih za njihovo zaščito.

Po podatkih nacionalne raziskave iz leta 2011 je 90,8 odstotka povzročiteljev nasilja moških, žrtve pa so v veliki večini ženske. Vsaka druga ženska je od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja, najpogosteje psihično nasilje. Ženske, ki doživljajo nasilje, pogosteje doživljajo stres in tesnobo ter imajo druge motnje.