Vlada pod vodstvom dr. Mira Cerarja prisluhnila prostovoljnim gasilcem

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je danes pretekli teden sprejel vodstvo Gasilske zveze Slovenije.  Premier dr. Cerar je vodstvo Gasilske zveze Slovenije obvestil, da je vlada prisluhnila njihovim predlogom na področju prostovoljnega gasilstva. Za te spremembe so si v zvezi že več let močno prizadevali.

https://twitter.com/MiroCerar/status/979677015988109312

Premier dr. Cerar je pojasnil, da je Ministrstvo za infrastrukturo na predlog predstavnikov gasilstva spremenilo rok za tehnične preglede vozil, če so ta vozila v lasti prostovoljnih gasilnih društev. Tako se za tehnične preglede vozil na novo določa rok za obdobni tehnični pregled na eno leto (prejšnja ureditev je določala pregled na 6 mesecev).

Premier je izrazil posebno zadovoljstvo tudi nad novo ureditvijo zdravstvenih pregledov tistih prostovoljnih gasilcev, ki pri svojem delu ne uporabljajo dihalnih aparatov (t. i. operativni gasilci). Gasilska zveza Slovenije si je že nekaj časa prizadevala za to spremembo, zato je vladna odločitev pomemben dokaz razumevanja vloge gasilcev v družbi. Nova ureditev določa enkraten zdravstveni pregled, ki ga je mogoče izvesti pri osebnem zdravniku ali pri zdravniku medicine dela. Druga novost je, da se ukinja obdobni pregled, saj se odgovornost prenese na gasilce, ki bodo odslej sami sporočali spremembe o zdravstvenem stanju poveljniku enote.

Premier dr. Cerar je ob koncu sestanka poudaril, da se ta vlada še kako zaveda pomena in ugleda gasilstva, zato je z vrsto konkretnih in koristnih ukrepov podprla gasilstvo v Sloveniji. »Gasilci, med vami pa še posebej prostovoljni gasilci, ste nam lahko s svojo požrtvovalnostjo, pogumom in nesebičnostjo pomemben zgled solidarne Slovenije, za kakršno si prizadevamo«, je še dodal premier.