Vlada na pobudo našega poslanca Preloga odobrila pomoč podjetju Arosa Mobilia iz Limbuša in ohranila 110 delovnih mest

Vlada bo podjetju Arosa Mobilia iz Limbuša dodelila finančno pomoč v višini 200 tisoč evrov, s katero bo ohranila 110 delovnih mest. Pomoč bo dana za prestrukturiranje po pravilu »de minimis« v obliki subvencije. Na pobudo poslanca SMC Ivana Preloga so pri ministru Počivalšku že v lanskem letu potekali sestanki in aktivno iskanje rešitve za to podjetje, ki je zašlo v likvidnostne težave. Minister je takrat obljubil, da bo storil vse potrebno za ohranitev 110 delovnih mest, to obljubo je tudi držal. Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Tekom vladnega obiska v Podravju sta minister Počivalšek in poslanec Prelog zopet obiskala podjetje ter predala veselo novico, da jim je strokovna medresorska skupina podala pozitivno mnenje glede odobritve pomoči po načelu de minimis. Družba Arosa Mobilia, d. o. o., je namreč na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podala vlogo za odobritev pomoči po pravilu »de minimis« za tekoče poslovanje podjetja višini 200.000,00 evrov v obliki subvencije. Strokovna medresorska komisija je vlogo proučila in izdala sklep, v katerem Vladi RS predlaga odobritev pomoči.

Prestrukturiranje družbe se bo celovito reševalo, ko bo sprejet Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah in s tem vzpostavljena shema »reševanje in prestrukturiranje«. Družba je 29. 3. 2016 predložila potrjen program prestrukturiranja.