Vlada pripravila dodatne nujne ukrepe za obvladovanje migracijskih tokov

Vlada se je včeraj seznanila z aktualnimi informacijami o pričakovanem povečanem pritoku beguncev oz. migrantov po t.i. balkanski poti ter hkratni možnosti, da bosta Nemčija in Avstrija začeli ožiti njihovo sprejemanje. Na podlagi teh informacij je vlada ocenila, da obstaja resna verjetnost, da se bo Slovenija v kratkem morala soočiti z težko obvladljivim številom beguncev oz. migrantov, kar lahko vodi v humanitarno izjemno zaostrene razmere.

Še toliko težje posledice lahko nastopijo v prihajajočem zimskem času in ob omejenih kapacitetah, ki jih lahko ponudimo za ustrezno zavetišče ljudem na poti. V svoji odgovornosti za življenja ljudi in nemoteno delovanje države je Vlada RS na seji pripravila dodatne nujne ukrepe za obvladovanje migracijskih tokov, vključno s potrebnimi ukrepi za varovanje šengenske meje. Ti ukrepi se bodo po potrebi začeli izvajati v naslednjih dneh.

Slovenija je najmanjša država na balkanski migracijski poti in s tem primerno omejenimi zmožnostmi, tako glede učinkovitosti nadzora državne meje kot tudi glede oskrbe migrantov. V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 9. novembra 2015, do 18. ure, vstopilo 167.505 migrantov. V povprečju je dnevno v Slovenijo vstopilo skoraj 7000 migrantov, največji pritisk pa je bil v dneh okoli 21. oktobra, ko je v državo s Hrvaške vstopilo skoraj 13 tisoč ljudi v enem dnevu. Razmere so bile izjemno zahtevne, tako zaradi števila ljudi, ki so dnevno prihajali v našo državo, kot tudi zaradi razpršenosti njihovega vstopanja na slovensko-hrvaški meji, vendar je Slovenija ne glede na vse okoliščine situacijo obvladala. Migrantom, ki prehajajo državo, Slovenija zagotavlja osnovno humanitarno oskrbo, kar pomeni zdravstveno oskrbo, začasno namestitev v sprejemnih in nastanitvenih centrih ter prehrano. Vsa prizadevanja in napori v zadnjem času so usmerjeni v zagotovitev ustreznih namestitvenih kapacitet v zidanih objektih in z ogrevanjem, ki so primerne za zimske razmere.