Vlada dr. Mira Cerarja ustanovila projektno podjetje, oblikovala projektni svet in pridobila gradbeno dovoljenje za 2.tir

Vlada dr. Mira Cerarja je ustanovila projektno podjetje, oblikovala projektni svet in pridobila gradbeno dovoljenje za drugi tir Divača-Koper. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je skozi različna obdobja trajal skupno 11 let. Sedanje Ministrstvo za infrastrukturo je vlogo vložilo decembra lani, prejelo pa ga tri mesece kasneje, prav gotovo pa je to pomemben mejnik te vlade pri gradnji drugega tira. Dovoljenje velja tri leta, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno leto, torej skupaj pet let.

Minister dr. Gašperšič pričakuje, da se bodo prva pripravljalna gradbena dela na trasi (dostopne poti, priprava deponij, umiki komunalnih vodov …) začela že letos, s čimer bi gradbeno dovoljenje postavili v funkcijo. Razpis za izvajalca drugega tira bi lahko objavili proti koncu leta 2017. To leto bo po načrtih tudi najbolj intenzivno leto, ki bo dalo natančnejše odgovore o začetku gradnje drugega tira. Minister sicer računa, da bi tir začeli graditi v roku dveh let. Minister dr. Gašperšič je še poudaril, da zadnje aktivnosti v zvezi z drugim tirom, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kažejo na resnost vlade pri projektu.

To potrjuje tudi delovno srečanje na temo drugega tira pod vodstvom premierja dr. Cerarja, ki je potekalo to soboto, 2. aprila, na Brdu pri Kranju. Ključni sogovorniki so se soglasno strinjali, da bo za realizacijo projekta potrebno javno-zasebno partnerstvo oziroma, da je treba za financiranje projekta najti model, ki bo pomenil učinkovito izvedbo in bo predstavljal čim manjše breme za davkoplačevalce.

Za učinkovito in uspešno nadaljnje sodelovanje pri projektu oblikovan bo tako oblikovan poseben projektni svet, ki bo imel strateško, svetovalno in usmerjevalno vlogo. V njem bodo sodelovali vodilni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in promet, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega državnega holdinga, podjetij Luka Koper in Slovenske železnice ter DRI upravljanje investicij.

Premier dr. Cerar: Projekt izgradnje drugega železniškega tira Divača-Koper je eden od prioritetnih projektov te vlade

Po besedah premirja je bil namen srečanja, da se »odkrito pogovorimo, da si izmenjamo argumente pri vprašanjih, kjer so morebitna nesoglasja, in da najdemo pot za nadaljnjo sodelovanje«. Na srečanju, ki so se ga poleg ministrov za infrastrukturo in promet, finance, gospodarstvo, zunanje zadeve, razvoj in kohezijo udeležili tudi predsednik uprave Luke Koper, generalni direktor Slovenskih železnic, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, generalni direktor DRI upravljanje investicij ter predstavnik Evropske komisije, so tako soglašali, da je treba za financiranje projekta najti model, ki bo pomenil učinkovito izvedbo in bo predstavljal čim manjše breme za davkoplačevalce.

Premier dr. Cerar je uvodoma spomnil, da je projekt izgradnje drugega železniškega tira Divača-Koper eden od prioritetnih projektov te vlade. Gradnja drugega tira je namreč, kot je poudaril premier, nujna, če želimo zagotoviti nadaljnji razvoj pristanišča v Kopru, sodobno in zmogljivo železniško navezavo pristanišča na železniško omrežje v Sloveniji in na širše evropsko železniško omrežje ter krepitev konkurenčnosti širšega slovenskega gospodarstva in strateške pozicije Slovenije.

Predsednik vlade je pri tem ocenil čas za zagon izgradnje drugega tira kot skrajni čas ob poudarku, da je uspešna realizacija projekta mogoča le s sodelovanjem ključnih deležnikov. Današnjo razpravo je ocenil kot konstruktivno ter spomnil, da je vlada dan prej zagotovila gradbeno dovoljenje za projekt ter ustanovila projektno podjetje, ki bo vodilo realizacijo projekta.

Vlada Republike Slovenije je v začetku leta 2016 soglasno sprejela pomembno odločitev glede nadaljnjih korakov izgradnje drugega tira Divača–Koper. Gre za enega prednostnih projektov aktualne vlade, ki bo imel pozitivne učinke na nadaljnji razvoj pristanišča Koper in slovenskega gospodarstva.