Vlada dr. Mira Cerarja spodbuja gradnjo javnih najemnih stanovanj, kar omogoča več ljudem dostojno bivališče

Na današnji seji je Vlada dr. Mira Cerarja sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki odpravlja protiustavnosti in izenačuje upravičence do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Poleg tega pa tudi odprava nejasnosti in težav, ki se kažejo pri izvajanju obstoječega Stanovanjskega zakona v praksi na področju najema. Namen zakona je tudi povečanje obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov, s čimer bi spodbudili in omogočili graditev javnih najemnih stanovanj in tako omogočili več upravičencem dostojno bivališče.