Vlada dr. Mira Cerarja mladim v prihodnjih petih letih namenja 300 milijonov evrov v programu Jamstvo za mlade

Ukrepi programa Jamstvo za mlade bodo v obdobju 2016-2020 ciljno usmerjeni k tistim, ki pomoč pri vstopu na trg dela dejansko potrebujejo. Namenjeni so zlasti mladim z manj priložnosti, brezposelnim več kot leto dni. Prav tako so namenjeni povratnikom v shemo, ki se jim še ni uspelo zaposliti. V petih letih bo programu namenjenih okvirno 300 milijonov evrov.

Za mlade brezposelne je predvidenih šest ukrepov. Med njimi je usposabljanje in izobraževanje brezposelnih mladih za poklice, po katerih povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami. Izvajali bodo tudi prenovljen program Projektno učenje mlajših odraslih, ki bo udeležencem pomagal pri odpravi vzrokov, zaradi katerih so se znašli v stiski.

Z ukrepom spodbud za zaposlovanje mladih bodo s sredstvi Evropskega socialnega sklada izvajali programe, s katerimi bodo zagotovili kakovostno in trajno zaposlitev. V okviru ukrepa za ranljive mlade pa bodo spodbujali zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih mladih, jih vključevali v javna dela in nudili podporo mladim s posebnimi potrebami pri vstopu na trg dela. Mladim, ki se želijo preizkusiti na samostojni podjetniški poti, bo namenjen ukrep, ki predvideva podporo podjetništvu mladih. V tem okviru bo zagotovljeno podporno okolje, pa tudi usposabljanja, mentorstva in svetovanja.

Mladim, ki želijo vzpostaviti in razviti kmetijsko dejavnost, pa bo namenjen ukrep Mladi na podeželju. Predvideno je plačilo za mlade kmete in pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.